Gratis

Træfældning

Beskrivelse

Prøv at håndtere sav og økse, bliv klogere på trækendskab og træets mange anvendelsesmuligheder.

Aktiviteter

Prøv at fælde dit eget træ. Hvad er en rummeter? Og hvad bruger vi træ til?

Eleverne lærer, hvordan man fælder et træ med sav og økse. Dagen kan ligeledes danne udgangspunkt for en snak om træsorter, krav til levesteder, forskellen på løv og nål.

  • Eleverne deles i 3-4 mands hold, som hver får et træ eller flere at fælde. Træet saves i brændestykker og stables.
  • Vi slutter med at måle op, hvor mange rummeter vi har lavet.
  • Inden da har vi måske også haft gang i en øksehuggekonkurrence.
  • Vi taler om skoven som resurse og drager paraleller til dagligdagen.
  • Arrangementet kan fint kombineres med Hyttebygning eller Matematik i naturen.

For elever i indskolingen har vi fokus på en god dag og arbejder med samarbejde og kammeratskab. Vi lærer at håndtere det skarpe værktøj og arbejde længe og koncentreret.

For elever på mellemtrintet arbejder vi med træet som resource, artskendskab og samarbejdet i klassen.

For elever i udskolingen arbejder vi med træet som resource, træer og skove i et klimaperspektiv og artskendskab. Vi kan ligeledes arbejde med forskellige matematiskebegreber, hvis I ønsker det.

Forberedelse

Husk fornuftig påklædning og godt fodtøj. Inden besøget kan I med fordel have arbejdet med artskendskab af de mest alm. træer.

En god dag med Naturskolen

Efterbehandling

Tal videre om skoven som resourse, herunder papirfremstilling, møbler, bygninger mm.

Bevægelse: Forvent en dag med middel bevægelse

Stikord: Håndværk, biologi, værktøj

Formål

At eleverne stifter bekendtskab med sikkerheden og brugen af skovens værktøj samt lærer om skoven som resourse.

Eksempler fra Fælles Mål
Natur/teknologi - Der kan arbejdes med kompetenceområdet perspektivering, fx. hvor eleven har viden om enkle produktionskæder. Eller kompetenceområdet kommunikation, hvor eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber.
Håndværk og design - Der kan arbejdes med kompetenceområdet forarbejdning, hvor eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer. Eller kompetenceområdet materialer, hvor eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk.
Biologi - Der kan arbejdes med kompetenceområdet perspektivering, fx. hvor eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling.
 

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Træfældning kan med fordel finde sted ved Ballonhøjen i krydset mellem Krathusvej og Egeskovvej (1. busstop i Hald Ege, når man kommer fra Viborg-siden), Jægerhytten nær Bjerringbro eller ved Naturskolen i Undallslund, Kapt. Undallsvej 1, 8800 Viborg.Hvis I selv kan finde et sted, hvor vi må fælde træer, kommer vi med save og økser.