Det Fælles Fundament

Forskellige i Fællesskab - Fælles fundament for Danmarks bedste åbne skole og dagtilbud 

Åben skole og dagtilbud er blevet politisk behandlet og er en del af Forskellige i Fællesskab. 

Kultur- og Fritidsudvalget og Børn og Ungdomsudvalget vedtog den 8. december 2021 et forslag til ”Fælles Fundament” i forbindelse med indsatsen ”Danmarks bedste åbne skole og - dagtilbud”.  

Med det ”Fælles Fundament” tilstræbes det, at alle børn i Viborg Kommunes folkeskoler og dagtilbud bliver en del af Danmarks bedste åbne skole og - dagtilbud igennem forskellige obligatoriske- og tilvalgsforløb inden for følgende temaer: 

  • Historie og kulturarv   

  • Bæredygtighed og naturvidenskab   

  • Visuel kreativitet 

  • Erhvervsliv   

  • Kulturliv   

  • Foreningsliv   

De obligatoriske forløb skal tage afsæt i den pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet og Fælles Mål for folkeskolens fag og emner.  

Vedhæftet er fire skabeloner, som er til henholdsvis dagtilbud, indskoling, mellemtrin og udskoling. Skabelonerne er tænkt som et planlægningsredskab, som I kan anvende lokalt til at understøtte implementeringen af Det Fælles Fundament. De er udformet som en pdf med skrivefelter, hvor teams og afdelinger kan beskrive hvordan åben skole og dagtilbud tænkes ind i deres årsplanlægning.  

Vi håber på, at disse skabeloner vil danne grundlag for gode drøftelser af, hvordan I lokalt støtter op om det fælles og samtidig beskrive de valg og traditioner, som kendetegner jeres skole eller dagtilbud. 

Allernederst findes et samlet overblik over hele skoledelen af Det Fælles Fundament.

Yderligere information
Grafik: Danmarks Bedste Åbne Skole - Det Fælles Fundament
Fælles Fundament - Dagtilbud
Fælles Fundmenet - Indskoling
Fælles Fundament - Mellemtrin
Fælles Fundament - Udskoling
Samlet overblik over skoledelen