Læselyst

Der er stor fokus på læsning og læselyst i disse år!

Du kan her finde en lang række inspirationsmaterialer, som du kan bruge, hvis du ønsker at arbejde med læselyst og gode læseoplevelser i skolen. Du finder alt fra generel information om læselyst til den nyeste forskning på området samt konkrete idéer og gode fif til den daglige undervisning.

Generelt om læselyst

Nationalt Videncenter for Læsning udvikler praksisnær viden om læsning specielt rettet mod lærere i grundskolen og gymnasiet. På deres hjemmeside findes et vidensunivers specifikt om læselyst, hvor du kan blive klogere på læselyst-begrebet og læse om den nyeste viden på området. Du finder også her en lang række inspirationsmaterialer og bud på, hvordan man kan arbejde med læselyst i skolen.

Nationalt Videncenter for Læsning udgiver flere gange om året tidsskriftet ’Viden om Literacy’ med inspirerende artikler om forskellige emner. I deres temanummer fra maj 2022 er emnet læselyst. Her kan du bl.a. læse artikler om hvad læselyst er, hvorfor den er vigtig, og hvordan den kan fremmes.

Læsevaneundersøgelsen ’Børn og unges læsning 2021’

I juni 2022 udkom resultaterne af den nyeste læsevaneundersøgelse om børn og unges læsning. I undersøgelsen, der er lavet af Center for Anvendt Læseforskning og Tænketanken Fremtidens Biblioteker, har tre forskere undersøgt børn og unges læselyst og læsevaner med udgangspunkt i besvarelser fra over 8.500 danske elever i 5.-8. klasse. En af de vigtigste pointer fra undersøgelsen er, at børn og unges læselyst falder gradvist med alderen, og at der er et stort behov for at arbejde med at understøtte elevernes læsekultur og skabe rammer for gode meningsfulde læseoplevelser gennem hele skoletiden. Undersøgelsen belyser også, hvordan højtlæsning i hjemmet fremmer børns læselyst, og hvordan de digitale medier har ændret på vilkårene for børn og unges læsning i dag.

Læselyst på EMU, Danmarks læringsportal

På EMU kan du finde viden og konkrete forslag til aktiviteter, der understøtter elevernes læselyst gennem faglig læsning, fritidslæsning og forældrenes læsning med deres børn. Der er inspirationsmaterialer under følgende tre overskrifter:

Læselyst på Bookbites

På Bookbites kan du løbende finde inspiration til motiverende læseaktiviteter, konkurrencer, indsatser i klassen, temaforløb og boglister. Du kan også finde små videoer med ’ugens bogbid’ hvor kendte børnebogsforfattere fortæller om deres bøger. På hjemmesiden kan du også tilmelde dig Bookbites-nyhedsbrevet, hvor du får inspiration og viden om læselyst.

Læselyst på eReolen GO

På eReolen GO kan du altid finde massevis af gode boganbefalinger og læsetips samt se alle afsnit af eReolen GOs serie ’Suget ind’, der også ligger på youtube.

eReolen GO har sammen med folkebiblioteker og skoler udarbejdet et konceptkatalog med inspiration til læselyst. Du finder koncepter til frilæsning, læselister, tips og tricks, ekstramaterialer til download, forældrekatalog og booktalks.

Hver måned udsender eReolen GO et nyhedsbrev med masser af læseinspiration for forældre, lærere og andre fagfolk, som arbejder med børn og læsning. De deler tanker om litteraturformidling til børn og unge og holder dig opdateret på de nyeste bøger, trends og temaer til målgruppen.

Projekt: Lyst til læsebånd

I et nationalt projekt har folkebiblioteker og skoler landet over indgået et samarbejde om at styrke grundskolens læsebånd. Produktet blev en håndbog, som indeholder anbefalinger og konkrete koncepter, der kan bruges til at styrke skolernes læsebånd med det mål for øje at styrke børns læseglæde. Der er blevet udviklet og testet aktiviteter i læsebånd for elever på mellemtrinnet og udskolingen. Viborg Bibliotekerne og Møldrup Skole deltog i projektet.

Læsekoncepter og inspirationsmaterialer på Læsesporet

Bibliotekernes Læsespor finder du masser af inspiration og ideer til at styrke læseglæden hos børn og unge i alderen 6-16 år. På hjemmesiden kan du både gå på opdagelse i bibliotekernes forskellige læsekoncepter (bl.a. Viborg Bibliotekernes læseklasse-koncept) og lade dig inspirere af spændende idéer, som du kan bruge i den daglige undervisning, f.eks. ’Book-Bento’, ’Booktasting’ og ’Læs med tju-hej’. På hjemmesiden finder du også en masse viden om børn og unges læselyst og læsevaner.

Læsning i udskolingen – ’Romanjagt’ som eksempel

Det er vigtigt at arbejde med elevernes læsning og læsevaner på alle skolens årgange, også i udskolingen. I ph.d.-afhandlingen ’Læsning og fordybelse’ fra 2020 har litteratur- og læseforsker Kristiane Hauer undersøgt, hvordan man kan styrke elevers fordybede læsning i udskolingen og hjælpe dem til at få gode og meningsfulde oplevelser med skønlitteratur. Som et eksperiment i arbejdet med ph.d.-projektet udarbejdede Kristiane Hauer forløbet ’Romanjagt – Jagten på den gode læseoplevelse’ til udskolingsklasser.