Læselyst

I Viborg Kommune er der stort fokus på det fælles ansvar for at udvikle alle børns læseglæde.  

På denne side findes en lang række inspirationsmaterialer, som du kan bruge, hvis du ønsker at arbejde med læselyst og gode læseoplevelser. 

Du finder alt fra generel information om læselyst til den nyeste forskning på området samt konkrete idéer og gode fif til at udvikle og fastholde læselyst i hele barnets liv. 

Praksisnær viden om læsning og læselyst fra nationale videnscentre

På nedenstående link finder du teoretisk viden, undersøgelser, artikler og praksisnær viden om læsning og læselyst udgivet af forskellige nationale videnscentre.

Bookbites

Alle elever i 3.-9.klasse på Viborg Kommunes folkeskoler har adgang til det digitale læsebibliotek Bookbites, hvor der er mange titler både som e-bøger, som lydbøger og som læs- og lytbøger, der kan bruges både til fritidslæsning og i undervisningen. Eleverne har også adgang derhjemme, og de kan bruge læse-skriveværktøj til oplæsning.

På Bookbites kan du løbende finde inspiration til motiverende læseaktiviteter, konkurrencer, indsatser i klassen, temaforløb og boglister. Husk at tilmelde dig nyhedsbrevet

Litterære oplevelser og fællesskaber

Via tilskud fra Slots-og kulturstyrelsen har tre skoler i Viborg kommune arbejdet med litterære oplevelser og fællesskaber. 

Projekterne har særligt haft fokus på, at litteratur kan åbne en verden af underholdning, viden, dannelse og styrke evnen til koncentration og fordybelse. Der har derudover været fokus på, hvordan PLC skal understøtte lærere og pædagogers arbejde med elevernes læreprocesser, vejlede om kulturtilbud, litteratur og læsning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, så projektet øger børnenes læsning også efter projekts afslutning 

De tre deltagende skoler har alle arbejdet under samme overskrift: Litterære oplevelser og fællesskaber, men har hvert sit undersøgelsesfelt med fokus på at sikre læselyst fremadrettet. 

Som en del af afraporteringen har hver skole udarbejdet en prototype på deres vigtigste fund. Prototype er en metode, hvor vi fastholder det der virker, så vi selv kan blive ved med at gøre det, og så vi kan dele det med andre. 
 

Prototype Vestre inddragelse af familier med flersproglig baggrund

Vestre skole 

Skolen har mange familier med flersproglig baggrund. Skolen oplever udfordringer med at knytte familiernes ressourcer sammen med de rammer og tilbud, som skolen og nærområdet tilbyder i relation til at udvikle læselyst. Projektet har et fokus på familien fremfor på barnet. 

Prototype Bjerringbro litteraturfestival

Bjerringbro skole 

Skolen ønsker at øge elevernes interesse for og glæde ved litteratur og kultur i et bredere perspektiv. Skolen ønsker at afholde litteraturfestival, hvor eleverne på hele skolen arbejder med litteratur på mange forskellige måder. Dette skal fx være gennem workshops, der efterlader skolen og personalet med nye måde at åbne litteraturen på.   

Prototype Houlkærskole udvikling PLC af skolernes

Houlkær skole 

Skolen oplever, at elevernes udlån falder væsentligt hos de ældste elever. Skolen ønsker at udvikle skolens PLC som omdrejningspunkt for virtualisering af læselyst. Her undersøges forskellige tilgange til at udvikle elevernes læseglæde samtidig med, at der udvikles metoder og vejledningstilgange for PLC´s arbejde med samme fokus. 

Den vigtige læsestund

Den vigtige læsestund 

Biblioteket og Viborg B&U har lavet animationsfilmen " Den vigtige læsestund", der kan bruges sammen med forældre for at inspirere til hjemmets fokus på at læse. 

Forældrene spiller en vigtig rolle, når barnet skal finde glæden ved at læse og lære at læse. 

Den lille film ”Den vigtige læsestund” giver en række enkle greb, som I nemt kan bruge – også i en travl hverdag. Det handler om at skabe gode traditioner og vælge nogle greb, der passer til de enkelte familier

Handout til forældre

Handout til forældre

Animationsfilmen ’Den vigtige læsestund’ har til formål at inspirere forældre til at understøtte deres barns 
læseglæde. Filmen er særligt relevant for forældre til børn i alderen 5-9 år.

Vejledning til fagprofessionelle

Inspiration og viden om læselyst fra folkebiblioteket

Viborg Bibliotekerne er en vigtig medspiller i forhold til at understøtte læselyst hos børn og deres familier

Nedenfor finder du link til folkebibliotekets digitale læseportalen eReolen Go, der kan bruges til fritidslæsning via lånenummer. 

Derudover er der inpiration, viden og ideer fra danske folkebibliotekers læseindsatser.