For udbydere

For at blive oprettet som udbyder på KLC Viborg, skal nogle få retningslinjer være opfyldt og en ansøgningsformular indsendt til sekretariatet.

Kriterier for at kunne blive udbyder i KLC Viborg

  • For at kunne blive udbyder i KLC Viborg skal man udbyde undervisnings- og læringsforløb til en eller flere af KLC Viborgs målgrupper: dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse. Der stilles ikke specifikke krav til typen af udbyder – det afgørende er, at man råder over et særligt læringsrum, som bringes i spil som et lærerigt, oplevelsesorienteret og fagligt forankret tilbud for den enkelte målgruppe.
  • Du kan som udbyder få sparring til den kan faglige forankring via dialog med undervisere og pædagoger fx i arbejdsgrupper, som faciliteteres af pædagogiske konsulenter.
  • Udbyderen har selv ansvar for, at der foreligger børneattest i henhold til Viborg Kommunes retningslinjer – se: http://kommune.viborg.dk/Borger/Kultur-og-fritid/Foreninger/Tilskud/Boerneattest

 

Kriterier for undervisnings- og læringsforløb

  • Der skal være en formålsbeskrivelse samt en beskrivelse af forløbets indhold. KLC Viborg hjælper med at udvikle og formulere dette.
  • Undervisnings- eller læringsforløbet skal som udgangspunkt foregå i Viborg Kommune. Udbyderen behøver dog ikke have adresse i Viborg Kommune. Spørg KLC Viborg, hvis du er i tvivl.
  • Der er ikke krav om, at tilbuddet er gratis, men billigt er bare bedst.
Yderligere information
Ansøgningsblanket