Foreningssamarbejde

KLC Viborgs Foreningspulje

Viborg Kommune ønsker at højne samarbejdet mellem skole og foreningslivet. Vil I som forening gerne arbjede med åben skole og give børnene en unik oplevelse af netop jeres foreningsaktivitet, så læs med her.
KLC Viborgs Foreningspulje har til formål at give en økonomisk håndsrækning, som kan understøtte de kvaliteter ”Forenings Danmark” kan byde ind med til vores børn i kommunen.

Foreningspuljen er et samarbejde mellem Kultur & Udvikling og Børn & Unge, som har afsat 100.000 kr. fra aug. 2019 til juni 2020. Midlerne skal bruges til at få foreningslivets kompetencer og muligheder i spil for vores kommunale skoler i dagtimerne.

Hvad kan puljen?

Den kan give en økonomisk håndsrækning til de foreninger, som vil åbne døren for skoler i form af tilskud til lønninger (frikøb af foreningens frivillige) og tilkøb af materialer og udstyr.

Hvis man modtager økonomisk støtte fra puljen, forpligtiger man sig på at beskrive et forløb til KLC Viborg (som udarbejdes på baggrund af ansøgningsskemaet og i samarbejde med arbejdsgruppen bag foreningspuljen).

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger i Viborg Kommune

Hvad kan man søge til?

 • Aflønning af foreningens frivillige – max. 300 kr/aktiv time med børn inkl. forberedelse.
 • Tilkøb af materialer/udstyr, som skal bruges i det enkelte forløb med skolerne – max. 3000 kr.
 • Som udgangspunkt kan der søges max. 7.500 kr. til aflønning og materialer/udstyr. Hvis i søger flere gange, så kan det maksimale beløb ikke overstige 3500 kr.

Hvordan søger jeg?

 1. Udfyld skemaet via linket HER. Der er løbende ansøgningsfrist.
 2. Afvent tilbagemelding – ansøgningen behandles hurtigst muligt, og I vil få svar senest 3 uger efter.
 3. Forløbet sættes i gang og afvikles med børnene.
 4. I udfylder evalueringsskemaet og sender det til lbjo [at] viborg [dot] dk sammen med kvitteringer og bilag for lønninger og udstyr (find skemaet under Yderligere information). Ved evalueringsskamaet er der hjælpespøgsmål til venstre. Det er ikke meningen at alle spørgsmål skal besvares. De er med som inspiration til at sætte ord på jeres samarbjede. 
 5. Beløbet udbetales.

Hvor kan jeg få hjælp?

 • Lone Bjerre Josefsen, Børn & Unge, lbjo [at] viborg [dot] dk
 • Pia Viller Arendt, Viborg Idrætsråd, pia [at] viborgidraetsraad [dot] dk

 

Mere info om KLC Viborg

Som forening kan du bruge KLC Viborg, hvis jeres forening/klub ønsker at udbyde forløb til kommunens skoler og dagtilbud. Her på portalen klcviborg.dk kan lærere og pædagoger finde de undervisningsforløb, kulturinstitutioner og foreninger tilbyder daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser. Under de enkelte forløbsbeskrivelser kan læreren/pædagogen læse om forløbene og få ideer til, hvordan forløbet inddrages i undervisningen – forslag til forberedelse og efterbehandling. Der er også henvisninger til fagenes mål og læreplantemaer.

I Viborg Kommune foregår dette arbejde gennem disse konkrete indsatser.

 • Konsulentbistand og udarbejdelse af forløb.
 • Formidling af foreningens forløb via portalen.
 • En transportpulje som dækker udgiften for kommunale skoler og dagtilbud, der benytter forløb på klcviborg.dk.
Yderligere information
Evalueringsskema