Foreningssamarbejde

KLC Viborgs Foreningspulje

Viborg Kommune ønsker at højne samarbejdet mellem dagtilbud, grundskoler og foreningslivet. Vil I som forening gerne arbjede med åben skole/dagtilbud og give børnene en unik oplevelse af netop jeres foreningsaktivitet, så læs med her.
KLC Viborgs Foreningspulje har til formål at give en økonomisk håndsrækning, som kan understøtte de kvaliteter ”Forenings Danmark” kan byde ind med til vores børn i kommunen.

Foreningspuljen er et samarbejde mellem Kultur & Udvikling og Børn & Unge, som har afsat 100.000 kr.  pr. skoleår fra aug. 2019. Midlerne skal bruges til at få foreningslivets kompetencer og muligheder i spil for vores skoler og dagtilbud i dagtimerne.

Hvad kan puljen?

Den kan give en økonomisk håndsrækning til de foreninger, som vil åbne døren for skoler og dagtilbud i form af tilskud til lønninger (frikøb af foreningens frivillige) og tilkøb af materialer og udstyr. Puljen støtter kortvarige samarbejder med skole,dagtilbud og forening. En klasse eller børnegruppe kan komme på besøg/få besøg af 1-3 foreninger pr. skoleår.

Hvis man modtager økonomisk støtte fra puljen, forpligtiger man sig på at beskrive et forløb til KLC Viborg (som udarbejdes på baggrund af ansøgningsskemaet og i samarbejde med arbejdsgruppen bag foreningspuljen).

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger i Viborg Kommune

Hvad kan man søge til?

 • Aflønning af foreningens frivillige – 300 kr/aktiv time med børn inkl. forberedelse. Max 1500 kr/klasse til aflønninger.
 • Tilkøb af materialer/udstyr, som skal bruges i det enkelte forløb med skolerne kan søges om en gang pr. skoleår – max. 3000 kr.

Hvordan søger jeg?

 1. Udfyld skemaet via linket HER. Der er løbende ansøgningsfrist.
 2. Afvent tilbagemelding – ansøgningen behandles hurtigst muligt, og I vil få svar senest 3 uger efter.
 3. Forløbet sættes i gang og afvikles med børnene.
 4. Efter endt forløb sendes kvitteringer og bilag for lønninger og udstyr til llj [at] viborg [dot] dk
 5. Beløbet udbetales.

Hvor kan jeg få hjælp?

 • Lisbeth Ladegaard Jørgensen, Kultur & Udviklinge, llj [at] viborg [dot] dk
 • Line Barbara Pedersen, Børn & Unge, lbjo [at] viborg [dot] dk (l)ibpe [at] viborg [dot] dk
 • Pia Viller Arendt, Viborg Idrætsråd, pia [at] viborgidraetsraad [dot] dk

Hvis der er børn som kan have behov for hjælp til at blive aktive i fritidstilbud, kan i kontakte fritidsvejlederne. De kan hjælpe med overblik over tilbud og muligheder, støtte til igangsætning og evt. økonomi. Se mere her: https://viborg.dk/oplevelser-og-fritid/fritidsaktiviteter/tilbud-om-fritidsvejledning/

Mere info om KLC Viborg

Som forening kan du bruge KLC Viborg, hvis jeres forening/klub ønsker at udbyde forløb til kommunens skoler og dagtilbud. Her på portalen klcviborg.dk kan lærere og pædagoger finde de undervisningsforløb, kulturinstitutioner og foreninger tilbyder daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser. Under de enkelte forløbsbeskrivelser kan læreren/pædagogen læse om forløbene og få ideer til, hvordan forløbet inddrages i undervisningen – forslag til forberedelse og efterbehandling. Der er også henvisninger til fagenes mål og læreplantemaer.

I Viborg Kommune foregår dette arbejde gennem disse konkrete indsatser.

 • Konsulentbistand og udarbejdelse af forløb.
 • Formidling af foreningens forløb via portalen.
 • En transportpulje som dækker udgiften for kommunale skoler og dagtilbud, der benytter forløb på klcviborg.dk.