Viborg Bibliotekernes Materialebank

Viborg Bibliotekerne har en materialebank på Hovedbiblioteket i Viborg. Her kan kommunale institutioner leje alle mulige forskellige ting som gør temaugen, teaterstykket eller sommerfesten sjovere og bedre. Lejeprisen er sat så lav den bare dækker slid, forbrug, reparationer og nyanskaffelser.

Man kan leje for eksempel jonglørtasker, kostumer, ethjulede cykler, en badgemaskine, effekter til spil og sport, teaterlys, effektmaskiner, trådløse mikrofoner, lydanlæg, ting til båldag eller rollespil og meget andet.

Flere informationer om, hvordan man lejer fra materialebanken, findes på Viborg biblioteks hjemmeside:

Materialebanken

Her kan man se en folder med det meste af indholdet i materialebanken.