Grønne Sammen Udskoling

Find inspiration til aktiviteter, som I kan lave i udskolingen, ved at scrolle ned
(nytilkomne materialer findes øverst).

Vil du vide mere om Grønne Sammen, kan du finde information om emneugen her.

Jordnær mad

'Jordnær mad' er et åben skole-forløb i biologi og bæredygtighed lavet af Madkulturen (under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) i samarbejde med bl.a. Økologisk Landsforening.

Formålet er at bidrage til næste generations maddannelse, herunder at fremme elevernes viden om og interesse for bæredygtighed og bevidsthed om eget forbrug.

Målgruppe: 7.-8.kl

Fag: Biologi og i et naturfagligt forløb under det fællesfaglige fokusområde: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

Temaer i Grønne Sammen: Forbrug, Fødevarer, Menneskets samspil med naturen

Læs mere om baggrunden for undervisningsforløbene her

Kend din mad

'Kend din mad' er undervisningsforløb, udviklet i et samarbejde mellem Natursamarbejdet og Aarhus Kommune, med mad som omdrejningspunkt.

Målet med undervisnings- og læringsforløbene er at skabe en varieret skoledag med tværfaglige forløb og virkelighedsnære læringsrum, der medvirker til at styrke børn og unges maddannelse.

Målgruppe: 7.-9.kl

Fag: Madkundskab som valgfag og fysik/kemi

Temaer i Grønne Sammen: Forbrug, Fødevarer

Find flere forløb i serien 'Kend din mad' her

I en tynd tråd

I en tynd tråd er en interaktiv videofortælling, skabt med støtte fra Udenrigsministeriet og LB-fonden, hvor du træffer valgene på vegne af hovedkarakteren, Mathias; en helt almindelig gymnasieelev, der en dag modtager en t-shirt, som han har bestilt online, og skjult i vaskemærket finder han en besked, et råb om hjælp, fra en tekstilarbejder i Indien ved navn Ayaan.

Målgruppe: 7.-9.kl

Fag: Samfundsfag og projekt- og temaforløb med fokus på FNs 17 verdensmål.

Temaer i Grønne Sammen: Forbrug

Find videofortællingen og tilhørende materialer her

Algeinnovation - undervisning i alger

'Algeinnovation' er et forløb fra Astra, hvor eleverne udvikler kompetencer i at planlægge egne undersøgelser, formidle resultater i forhold til kontekst og perspektivere naturvidenskabelige undersøgelser i forhold til den omgivende verden.
Eleverne vil få viden om naturens kredsløb, især carbon- og nitrogenkredsløb som levevilkår for alger.

Målgruppe: 7.-9.kl

Fag: Fællesfagligt undervisningsforløb i biologi, fysik/kemi og geografi under fokusområdet: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

Varighed: 8 - 10 lektioner

Temaer i Grønne Sammen: Forbrug, Menneskets samspil med naturen

Viborg i tal

Dyk ned i Viborg Kommunes klimaregnskab.

Her er samlet nøgletal fra Viborg Kommune, som eleverne kan bruge direkte. Det kan fx i forbindelse med arbejdet med de fællesfaglige fokusområder eller kortere forløb om grøn energi og bæredygtighed.

Regnearket består af i alt 9 ark med forskellige temaer. Få overblikket i pdf-filen.

Målgruppe: Udskolingen 7.-10. klasse

Fag: Naturfagene, Matematik, Samfundsfag

Fakta om transport

I dette powerpoint findes forskellige simple fakta til at undersøge og drøfte grøn omstillingen inden for transport.

De bedste løsninger inden for grøn omstilling findes, når der er god kvalitet inden tre områder:
•Den miljømæssige og klimamæssige kvalitet. 
•Den sociale kvalitet. 
•Den økonomiske kvalitet. 

Målgruppe: Udskoling 7.-10. klasse

Fag: Naturfagene, Samfundsfag

Varighed: op til 1 lektion

Vi er Grønne Sammen

Få inspiration til at samarbejde med andre institutioner, forældre og lokalsamfundet i Grønne Sammen.

Det kunne fx være et samarbejde om fælles aktiviteter, videndeling eller kommunikation.  Se et forslag til en mail-invitation.

BookBites

Mangler du inspiration til enten faglitteratur eller skønlitteratur, kan du her finde en liste med forslag til begge dele.

Listen er sorteret efter lix-tal på bøgerne.

Målgruppe: 1.-9.kl

Fag: Flere fag

Varighed: varierende

 

Gyldendals fagportaler

Vedhæftet finder du en liste over forløb fra Gyldendals fagportaler, som handler om bæredygtighed.

Forløbene er sorteret efter fag og klassetrin.

Målgruppe: 7.-9.kl

Fag: Fysik/kemi, Geografi, Biologi, Tysk, Samfundsfag, Matematik

Varighed: varierende