Om KLC Viborg

Hvad er KLC Viborg?
KLC Viborg har til formål at samle og formidle en lang række tilbud fra eksterne læringsmiljøer for børn og unge fra 0-18 år i skole- og dagtilbudstid. Med KLC Viborg ønsker Viborg Kommune at understøtte den åbne skole og dagtilbud. Visionen er, at have Danmarks bedste åbne skole og dagtilbud. Denne vision kommer til udtryk i Det Fælles Fundamenet.

KLC Viborg drives og udvikles i Børn og Unge i tæt samarbejde med andre forvaltninger i kommunen og er som sådan et godt eksempel på det gode, tværgående samarbejde omkring børn og unge, praksisnær læring og kulturelle oplevelser. KLC Viborg står for Kulturelt LæringsCenter.

KLC Viborg har først og fremmest tre hovedopgaver:
At give lærere og pædagoger et overblik over de eksisterende læringsforløb.

At udvikle nye, praksisnære læringsforløb i samarbejde med kultur- og naturinstitutioner, foreninger og virksomheder samt lærere og pædagoger.

At understøtte skolernes arbejde med den åbne skole samt at understøtte dagtilbud i arbejdet med læreplanstemaer med inddragelse af eksterne læringsmiljøer.

Hvordan kan du som lærer eller pædagog bruge KLC Viborg?
Finde forløb og blive inspireret til at benytte de lokale læringsmiljøer.

Få inspiration til, hvordan du kan kombinere faglig viden med praksis, så teori og virkelighed mødes, og der skabes varierede læringsbaner for børn og unge.

Finde værktøjer til arbejdet med nye elementer i skolen.

Hvordan kan du som leder eller bestyrelse bruge KLC Viborg?
Vi kan i KLC Viborgs arbejde med at understøttet arbejdet med åben skole og dagtilbud være behjælpelige ved bestyrelsens udarbejdelse af principper og handleplaner inden for området. Det kan fx være ved facilitering af en proces i bestyrelsesregi.

KLC Viborg står også gerne til rådighed for sparring med ledere, der ønsker at sætte åben skole eller dagtilbud på dagsordenen.

Hvordan kan du som eksternt læringsmiljø bruge KLC Viborg?
Gennem platformen synliggøres dine læringsforløb til skoler og daginstitutioner.

Du kan få sparring og hjælp ift. at tilrettelægge og beskrive forløb, så de bliver relevante i undervisningssammenhæng eller i arbejdet med pædagogiske læreplaner.

Vi udvikler os sammen med jer
Vi har brug for jeres feedback, ideer og ekspertise til den videre udvikling af KLC Viborg. Tag endelig kontakt til KLC-teamet og del dine ideer samt gode og mindre gode erfaringer med os.