Ordblindevenlig undervisning

Lærere har den ubestridte hovedrolle i ordblindeindsatsen. Ordblindhed går ikke væk, men som lærer kan du støtte eleverne med stilladsering og didaktiske greb sammen med brug af Læse-skriveteknologik til at blive lige så dygtig som alle andre. 

På denne side finder du materiale udviklet i styrket indsats for ordblinde, og materialer udviklet i projektet styrket indsats for ordblinde, hver dag, alle fag, hele tiden – også i sprogfag og i naturvidenskabelige fag

Ordblindevejlederens praksisnære vejledning inspireret af co- teaching

Artikel af: Bente Kjeldbjerg Bro Andersen

Artiklen præsenterer først den kommunale kontekst, som projektet ,,Ordblind hver dag, alle fag, hele tiden – også i sprogfagene og i de naturvidenskabelige fag” er født ind. Herefter beskrives, hvordan ordblindevejlederens praksisnære vejledning inspireret af co-teaching kan udføres og organiseres og slutter af med præsentation af de vigtigste erfaringer fra projektet.

 

Afsluttende rapport

Ordblind hver dag, alle fag, hele tiden – også i sprogfagene og i de naturvidenskabelige fag Kort beskrivelse af projektet og de vigtigste fund

Didaktiske greb til ordblindevenlig undervisning i alle fag

En oversigt med enkle didaktiske greb, der er væsentlige at huske, når man vil planlægge ordblindevenlig undervisning i alle fag.

Undervisningsforløb “Girl and Robot” - til engelskundervisningen i 5. og 6. klasse

Dette undervisningsmateriale er udarbejdet i samarbejde mellem en engelsk-faglærer og en ordblindevejleder i form af praksisnær vejledning og co-teaching.

Elevinterview viser, at ordblinde oplever, at det skriftlige arbejde er svært, og derfor er der fokus på dette.

Forløbet tager udgangspunkt i en multimodal tekst – en animationsfilm uden tale og alle eleverne skal anvende og stifte bekendtskab med LST.

Undervisningsforløb ild til fysikundervisningen 8.-9.klasse

Dette undervisningsmateriale er udarbejdet i samarbejde mellem en faglærer i fysik og en ordblindevejleder i form af praksisnær vejledning og co-teaching 

Elevinterview viser, at ordblinde oplever, at det de mange fagudtryk og lange forsøgsbeskrivelser er vanskelige i fysik- og kemiundervisningen, og derfor er der fokus på dette.  

Der er i hele forløbet arbejdet med tydelig stilladsering af undervisningen med klare punkter, som går igen i hver lektion med en lille variation af både ny og kendt teori.  

Ordblind sammen kæmper vi for dine drømme

Filmen fortæller på en let forståelig måde, hvad ordblindhed er. Samtidig fortæller filmen at med hårdt arbejde, solid støtte fra alle voksne og med brug af alle de gode digitale værktøjer, der er til rådighed i dag, behøver ingen at lade sig bremse af ordblindhed

Filmen findes også på: 

Arabisk

Engelsk

Polsk

Somali

Tyrkisk