KLC-ambassadørnetværk

Viborg Kommunes netværk for den åbne skole og dagtilbud.

I Viborg Kommune er visionen at have Danmarks Bedste Åben skole og Åben dagtilbud. Det udmøntes igennem Det Fælles Fundament, der arbejder med følgende temaer:

Historie og kulturarv 

Bæredygtighed og naturvidenskab 

Viborg Visuals 

Erhvervsliv

Kulturliv 

Foreningsliv

KLC-ambassadøren har særlig viden om Det Fælles Fundament, åben skole og åben dagtilbud, eksterne læringsmiljøer og KLC Viborg. De skal gennem sparring og formidling inspirere kolleger til, at koble deres praksis med det omgivende samfund, og tænke Det Fælles Fundament ind i fag, læreplanstemaer og årsplanlægning.

KLC-ambassadøren skal kunne deltage i de fælles kommunale netværksmøder, bidrage til vidensdeling på møderne samt distribuere viden fra netværket til rette fagperson eller målgruppe lokalt på skoler og i dagtilbud.

På skoleområdet består netværket af repræsentanter fra de 26 folkeskoler og faciliteres af Viborg Kommunes pædagogiske konsulent for den åbne skole. Netværket er skabt med henblik på videndeling og lokal forankring og understøtte, at den åbne skole bidrager meningsfuldt til undervisningen på skolen og dermed til elevernes læring, trivsel og dannelse. I netværket videndeles om, hvorledes den åbne skole løbende kan komme på dagsordenen i relevante fora lokalt og centralt. En ambassadør kan være lærer, pædagog eller pædagogisk leder.

På dagtilbudsområde er der ligeledes et ambassadørnetværk (SMÅ-K) med samme ambition og indhold. Dette netværk består af en lederrepræsentant fra de 5 områder herunder dagplejen samt repræsentant fra de selvejende børnehuse. Herudover er der repræsentanter fra kulturinstitutioner i kommunen. 

Yderligere information
Inspiration og vejledning til arbejdsopgaver for KLC-Ambassadøren på skoleområdet