Virksomhedssamarbejde

Skole-virksomhedssamarbejde i Viborg Kommune 

I Viborg Kommune ønsker vi at bygge bro mellem virksomheder og folkeskolen med det formål, at eleverne på egen krop kan opleve, hvordan teori fra undervisningen anvendes i praksis. 

Koblingen mellem teori og praksis ude på virksomhederne giver eleverne en uvurderlig indsigt i hvilke uddannelser og siden jobs, de kan søge i fremtiden. Gennem samarbejdet er virksomhederne med til at inspirere og rekruttere fremtidens medarbejdere. Samtidig danner det grundlag for vækst og udvikling her i Viborg Kommune. På skoleområdet understøtter dette bl.a. målsætningen om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.  

I Viborg Kommune foregår dette arbejde gennem disse konkrete indsatser. 

  • Konsulentbistand og udarbejdelse af samarbejdsaftaler til brug ved skole-virksomhedssamarbejde. 
  • Formidling af virksomhedsforløb via portalen klcviborg.dk. 
  • I 2018 og 2019 er transportpuljen, som dækker transport til åben skole aktiviteter, øget. Herunder samarbejde med erhvervslivet og aktiviteter i forbindelse med de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. 

Her på klcviborg.dk kan lærere finde en række virksomheder, der bidrager til skole-virksomhedssamarbejdet. Under de enkelte forløbsbeskrivelser kan læreren læse om besøgsaktiviteterne og få ideer til, hvordan besøget inddrages i undervisningen – forslag til forberedelse og efterbehandling. Der er også henvisninger til fagenes mål.