Virksomhedssamarbejde

Skole-virksomhedssamarbejde i Viborg Kommune

I Viborg Kommune ønsker vi at bygge bro mellem virksomheder og folkeskolen med det formål, at eleverne på egen krop kan opleve, hvordan teori fra undervisningen anvendes i praksis.

Koblingen mellem teori og praksis ude på virksomhederne giver eleverne en uvurderlig indsigt i hvilke uddannelser og siden jobs, de kan søge i fremtiden. Med dette samarbejde er virksomhederne med til at inspirere og rekruttere fremtidens medarbejdere. Samtidig danner det grundlag for vækst og udvikling her i Viborg Kommune. På skoleområdet understøttes målsætningen om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

I Viborg Kommune foregår dette arbejde gennem flere konkrete indsatser.

  • Kontrakt med en erhvervskoordinator om udarbejdelse af konkrete undervisningsforløb, der lægges på www.klcviborg.dk.
  • Konsulentbistand og udarbejdelse af samarbejdsaftaler til brug ved skole-virksomhedssamarbejde.
  • I 2018 er transportpuljen, som dækker transport til åben skole aktiviteter, øget. Herunder samarbejde med erhvervslivet og aktiviteter i forbindelse med de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Her på klcviborg.dk kan lærere finde en række virksomheder, der bidrager til skole-virksomhedssamarbejdet. Under det enkelte forløb findes besøgsaktiviteterne, forslag til hvordan man forbereder sig til besøget, og hvordan man bruger besøget som udgangspunkt for undervisningen i en periode efter besøget på virksomheden.