Virksomhedssamarbejde

Skole-virksomhedssamarbejde i Viborg Kommune 

I Viborg Kommune ønsker vi at bygge bro mellem virksomheder og folkeskolen med det formål, at eleverne på egen krop kan opleve, hvordan teori fra undervisningen anvendes i praksis. 

Koblingen mellem teori og praksis ude på virksomhederne giver eleverne en uvurderlig indsigt i hvilke uddannelser og siden jobs, de kan søge i fremtiden. Gennem samarbejdet er virksomhederne med til at inspirere og rekruttere fremtidens medarbejdere. Samtidig danner det grundlag for vækst og udvikling her i Viborg Kommune. På skoleområdet understøtter dette bl.a. målsætningen om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.  

I Viborg Kommune foregår dette arbejde gennem disse konkrete indsatser. 

  • Konsulentbistand og udarbejdelse af samarbejdsaftaler til brug ved skole-virksomhedssamarbejde. 
  • Formidling af virksomhedsforløb via portalen klcviborg.dk. 
  • Skolerne kan få dækket transport til åben skole aktiviteter. Herunder samarbejde med erhvervslivet og aktiviteter i forbindelse med de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. 

Her på klcviborg.dk kan lærere finde en række virksomheder, der bidrager til skole-virksomhedssamarbejdet. Under de enkelte forløbsbeskrivelser kan læreren læse om besøgsaktiviteterne og få ideer til, hvordan besøget inddrages i undervisningen – forslag til forberedelse og efterbehandling. Der er også henvisninger til fagenes mål.

Yderligere information
Vejledning om regler og krav til virksomhedsbesøg. Overordnet set gælder de samme regler for eleverne under virksomhedsbesøget, som når de er på skolen. Med andre ord: Skolen og lærerne har ansvaret for eleverne. Vejledningen indeholder blandt andet information om hhv. skolens og virksomhedens ansvar, forsikringer, regler om børneattest og overenskomster.