Kunstnerbank

KLC Viborg er med til at skabe rammer for, at flere børn kan møde en kunstner. Samarbejdet mellem skolen/institutionen og den professionelle kunstner giver mulighed for spændende, inddragende forløb og æstetiske læreprocesser. I KLC Viborgs Kunstnerbank kan I gå på opdagelse i et fagligt bredt udvalg af billedkunstnere, scenekunstnere, musikere, forfattere, dansere, fotografer, designere m.m.

Kunstnerne tilbyder forløb af varieret omfang, disse benævnes forløbstype 1, 2 og 3. Under beskrivelserne af kunstnerne kan der være eksempler på konkrete forløb, som kan bruges som afsæt for en dialog mellem kunstneren og institutionen.

Læs her om honorar og forløbstyper.

Der vil løbende komme kunstnere i Kunstnerbanken.

Kunstnerbanken er et samarbejde mellem KLC Viborg og Kulturprinsen.

Spørgsmål angående økonomi og ansøgning libpe@viborg.dk

Spørgsmål angående kunstnerkontakt kabr@kulturprinsen.dk

Find kunstner

Animation

Flemming Bæk

Billedkunst

Nina Høj

Flemming Bæk

Annette Gerlif

Martina Scarpelli

Helle Bovbjerg

Pia Pedersen

Dans

Joy Anna Hall

Design

Lone Øvig

Helle Bovbjerg

Foto/Film

Nina Høj

Litteratur

Christoffer Boserup Skov

Gerd Laugesen

Musik

Anne Mette Langmach

 

Arkitektur

Scenekunst