Gratis

Matematik i naturen

Beskrivelse

Naturen er et perfekt sted at arbejde med matematik - uanset alder. Vi tilpasser forløbene til alder og emne.

Aktiviteter

For elever i indskolingen finder vi eksempler på simpel matematik i naturen. Vi kan fx vurdere højden på et træ, fælde det og tjekke, om vi havde ret. Vi kan arbejde med afstande eller lave simple tælleøvelser og beregninger med udgangspunkt i ting, vi finder i naturen.

For elever på mellemtrinet måler, vejer og beregner vi det, vi støder på i naturen. Vi kan bruge os selv eller naturen som grundlag for enkle beregninger eller tælleøvelser. Vi kan fx vudere højden på et træ, inden vi fælder det eller save, hugge og stable brænde og i den forbindelse tage en snak om rumfang og kubikmeter.

For elever i udskolingen kan vi fx arbejde med afskridtning af afstande, opmåling af arealer, rummål, højdemåling, nivellering, beregning af afstrømning og mange andre ting.

I kan også arbejde med matematik i naturen med udgangspunkt i æbler, eller hvorfor ikke kombinere dagen med en tur til Hjarbæk eller en anden god havn, hvor vi måler og undersøger havnen på matematisk vis.

Forberedelse

Inden besøget kan I have arbejdet med konkrete begreber, som I ønsker at bruge i naturen.

En god dag med Naturskolen

Efterbehandling

Tag jeres notater fra dagen med hjem og gennemgå de forskellige opgaver på tavlen, så eleverne både ser opgaveløsningen i naturen og hjemme på tavlen. I kan arbejde videre med begreber eller emner, vi har berørt under besøget. I kan også regne videre på data, vi har indsamlet i løbet af dagen. Har vi fældet træer, kan I regne på træets alder.

Bevægelse: Forvent en dag med lav bevægelse

Strikord: Samarbejde, faglighed

Formål

Formålet med aktiviteten er, at eleverne prøver kræfter med noget af den matematik, der er i naturen, og får en forståelse af sammenhæng mellem matematisk teori, og hvad det betyder i praksis.

Eksempler fra Fælles Mål
Natur/teknologi  Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål, samt beskrive egne undersøgelser og modeller.
Matematik - Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik, og eleven kan anvende geometriske begreber og måle.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Kan foregå på en af Naturskolens lokaliteter eller i et stykke natur nær jer.

Undervisningsmateriale

Find tilrettelagt forløb i Meebook ved at søge på "KLC Viborg 021" i Share It.
Søg fra alle institutioner.