Gratis

Hyttebygning

Beskrivelse

Kan vi bo under samme tag? Kan vi skabe det sammen?
Denne aktivitet er oplagt for alle klassetrin som udgangspunkt for en snak om klassens evner til at samarbejde.

Aktiviteter

Vi lærer først at fælde et træ. Derefter fælder eleverne passende træer til at bygge hytter af. Stammer og grene bruges til at konstruere hytter i mange forskellige variationer.
De yngste elever kan bygge små hytter på et par meters højde, mens de ældre elever kan udfordres med at bygge større hytter.

Forberedelse

Inden besøget kan I have arbejdet med artskendskab af træer både med og uden løv. Snakket om sikkerhed og samarbejde.

Efterbehandling

Aktiviteten kan være et godt oplæg til en snak om klassens samarbejde.

Bevægelse: Forvent en dag med middel bevægelse

Stikord: Samarbejde, knob & knuder, redskabshåndtering, materialeforståelse.

Formål

At eleverne gennem en fysisk krævende og kreativ proces træner deres evner udi samarbejde.
At lære at binde en knude, der holder.At eleverne stifter bekendtskab med sikkerheden og brugen af værktøj til træfældning.
At eleverne opnår et basalt artskendskab til skovens træer.
 Eksempler fra forenklede fælles mål: Håndværk og design - Der arbejdes med kompetenceområderne forarbejdning og designNatur/teknologi - Der kan arbejdes med kompetenceområdet undersøgelse, med fokus på naturen lokalt og globalt samt teknologi og ressourcer.

Sted

Naturskolen ved Hald, Undallslund, Jægerhytten eller andre steder, hvor der er træer i passende størrelse, som vi må fælde.