Gratis

Hyttebygning

Beskrivelse

Fælde, save, binde og bygge. Hyttebygning kræver både muskler,, artskendskab, fingersnilde og at eleverne kan arbejde sammen.
Denne aktivitet er oplagt for alle klassetrin som udgangspunkt for en snak om klassens evner til at samarbejde.

Aktiviteter

Vi lærer først at fælde et træ. Derefter fælder eleverne passende træer til at bygge hytter af. Stammer og grene bruges til at konstruere hytter i mange forskellige variationer.
Alt efter klassetrin og tid, kan vi bygge små eller store hytter og arbejde med detaljer som døre og tagdække.

Byg hytter som base for kommende besøg på Naturskolen på egen hånd eller overnat i hytterne i forbindelse med en overnatningstur.

Forberedelse

Inden besøget kan I have arbejdet med artskendskab af træer både med og uden løv. Snakket om sikkerhed og samarbejde.

En god dag med Naturskolen

Efterbehandling

Aktiviteten kan være et godt oplæg til en snak om klassens samarbejde.

Bevægelse: Forvent en dag med middel bevægelse

Stikord: Samarbejde, knob & knuder, redskabshåndtering, materialeforståelse.

Formål

At eleverne gennem en fysisk krævende og kreativ proces træner deres evner udi samarbejde.
At lære at binde en knude, der holder.At eleverne stifter bekendtskab med sikkerheden og brugen af værktøj til træfældning.
At eleverne opnår et basalt artskendskab til skovens træer.
 Eksempler fra forenklede fælles mål: Håndværk og design - Der arbejdes med kompetenceområderne forarbejdning og designNatur/teknologi - Der kan arbejdes med kompetenceområdet undersøgelse, med fokus på naturen lokalt og globalt samt teknologi og ressourcer.

Sted

Naturskolen ved Hald, Undallslund, Jægerhytten eller andre steder, hvor der er træer i passende størrelse, som vi må fælde.