Gratis

Insekter og andre smådyr

Beskrivelse

Overalt omkring os er der smådyr. Nogle siger, at man aldrig er længere end to meter væk fra en edderkop. I hvert fald kribler og krabler det næsten hvorend man kigger efter. De små dyr, insekterne, sneglene, edderkopperne, bænkebiderne m.fl. er gennem millioner af år udviklet til de omgivelser og det liv de har. Ved at kigge nærmere på dem kan vi lære meget om tilpasninger, forsvar, camouflage m.m.
En faglig dag i naturen, hvor I kan forvente at møde forskellige måder at være til på.

Aktiviteter

Vi undersøger et områdes insekt- og smådyrsfauna ved at indsamle og registrere områdets arter. Vi arbejder med områdets biodiversitet og dyrenes levesteder. I skal inden besøget tage stilling til, om I ønsker at arbejde med insekter og andre smådyr på LAND eller i VAND.

For elever på mellemtrinet har vi fokus på indsamlingen og systematikens indeling i forskellige klasser eller ordner. Vi arbejder med at kunne beskrive overordnede forskelle i udseende og anatomisk opbygning.

For elever i udskolingen kan vi gå mere i dybden med de indsamledes dyrs anatomi og specifikke tilpasninger. Vi kan undersøge forskellige biotoper og diskutere forskellige dyrs levesteder og tilpasninger til miljøet.

I samarbejde med Viborg Biavlerforening tilbyder vi en særskilt aktivitet om honningbier.

Bevægelse: Forvent en dag med middel bevægelse

Stikord: Biologi, faglighed, økologi

Forberedelse

Inden besøget på Naturskolen kan I arbejde indgående med en eller flere specifikke arter eller med et udvalgt levested (fx skoven, engen eller søen).

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I arbejde videre med specifikke arter eller begreber, I er blevet introduceret til under besøget på Naturskolen. I kan fx komme ind på systematik, økologi, tilpasning, anatomi, biodiversitet, fødekæder eller insekter som en fødevareresource.

Formål

Formålet med aktiviteten er, at eleverne arbejder med artskendskab indenfor insekter og andre smådyr, samt får en forståelse for dyrenes økologi og levesteder i naturen.

Eksempler fra Fælles Mål

Natur/teknologi Der arbejdes med videns- og færdighedsmål inden for kompetenceområdet undersøgelse og kommunikation. Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger og eleven kan  beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

Biologi Der arbejdes med videns- og færdighedsmål inden for kompetenceområdet undersøgelse, hvor eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Denne aktvitet kan afhængig af fokus foregår på alle Naturskolens lokaliteter eller et sted i naturen nær jer.