Gratis

Krible Krable-kasser

Beskrivelse

Krible Krable kasserne indeholder grej enten til undersøgelser på LAND eller i VAND.

Aktiviteter

Kasserne udlånes gratis til daginstitutioner i Viborg Kommune 14 dage ad gangen.

Se indholdet af kasserne her:

Indhold Krible Krable-kasse LAND

Indhold Krible Krable-kasse VAND

Alt, hvad I skal gøre, er at sende en forespørgsel pr. mail til naturvejleder Michael Winther miwi [at] viborg [dot] dk og skriv LÅN AF GREJKASSE i emnefeltet og så ellers sørge for at komme ud og bruge grejet mest muligt i de 14 dage, I låner det!

Kasserne hentes og bringes til Naturskolen i Undallslund. I det omfang, det kan lade sig gøre, kan naturvejlederen hente og bringe til jeres institution.

Her kan I se mere om projektet og hente inspirationsmateriale.

Forberedelse

Snak om hvilke dyr, I forventer at finde i vandhullet eller i skoven/engen. Lad børnene tegne deres forslag inden.

Efterbehandling

Efter at I har været ude på opdagelse, kan I snakke om, hvordan dyrene ser ud. Ligner de dem børnene har tegnet? Undersøg forskellige lokaliteter flere gange eller undersøg forskellige naturtyper og sammenlign jeres fund. Er der forskel på dyrene og hvorfor?

Formål

At børn kan undersøge krible krable-dyr.