Gratis

GS24 99 arter i Børneskovene - på egen hånd

Beskrivelse

Tag luppen frem og falkeblikket på, for nu skal I finde 99 arter (eller nogle af dem) i Børneskoven.

Børneskovene er helt almindelige skove, hvor der er gjort lidt ekstra for at lave et samlingssted for at inspirere til aktivitet i skoven. I børneskovene kan store som små gå på opdagelse i skoven og være aktive sammen.
Der er etableret seks børneskove, som er placeret rundt i kommunen. Børneskovene er til fri afbenyttelse for dem, der kommer forbi. 

På egen hånd, men med Danmarks Naturfredningsforeningsmateriale om 99 arter i hånden, kommer I til at undersøge den lokale Børneskov for forhåbentlig støder I på nogle af de 99 arter.

Forløbet forholder sig til temaet menneskets samspil med naturen som en del af Grønne Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

I Børneskoven tryller I dyrene frem ved at lægge et hvidt klæse under et træ og ryste træet. Kig sammen på, hvad der falder ned på klædet - er det mon en af de 99 arter?

Find desuden så mange forskellige typer blade og nåle, I kan, og sammenlign dem med genkendelselsesarket.

I børneskovene er der desuden et lykkehjul med inspiration til 12 konkrete aktiviteter, som klassen kan lave sammen, og der er gevinst hver gang.

Forberedelse

Inden besøget i Børneskoven printes
* Plakat med de 99 arter - så stor som muligt
* Arket 'Blade og Nåle' - ét ark pr. gruppe eller elev.

Medbring desuden et eller flere store, hvide klæder.

For en udvidet forståelse af  de 99 arter kan I arbejde med Danmarks Naturfredningsforenings undervisningshæfte til indskolingen herom.

Finde det hele under 'undervisningsmaterialer'.
 

Brug gerne 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Tænk desuden i muligheder for grøn transport: Vælg gerne cyklen, gå eller tag offentlig transport, hvortil billetterne også refunderes.

Efterbehandling

Arbejd videre med undervisningshæftet i klassen.

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find inspiration til forskellige vinkler på temaet menneskets samspil med naturen under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på Gyldendals portaler.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne arbejder med artskendskab og får en forståelse for dyrenes økologi og levesteder i naturen.
Udover det rustes klassen til at klare udeundervisning i al slags vejr.

Eksempler fra Fælles Mål:

Natur/teknologi, efter 2. klasse
- Der kan arbejdes indenfor kompetenceområdet 'undersøgelse', hvor eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål. Med særligt fokus på 'organismer'.
- Der kan arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag. Med særligt fokus på 'perspektivering i naturfag'.

Natur/teknologi, efter 4. klasse
- Der kan arbejdes indenfor kompetenceområdet 'undersøgelse', hvor eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger. med særligt fokus på 'undersøgelse i naturfag'.
- Der kan arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster. Med særligt fokus på 'naturen lokalt og globalt'.

Sted

Du finder børneskovene her:

Viborg, Papskoven: Vibækvej 42A, 8800 Viborg
Stoholm, Dynamitskoven: Liljevej 41, 7850 Stoholm
Frederiks, Lyngsøparken: P-plads ved Solvænget 172, 7470 Karup

Ørum, Futdalen: Sønderlund 6, 8832 Tjele
Bjerringbro, Brokbakken: Koldskær 8, 8850 Bjerringbro
Klejtrup, Anemoneskoven: Parker på Fuglevænget, hvor der er sti til børneskoven mellem nr. 52 og 47

Undervisningsmateriale

PRIMÆRT materiale

PRIMÆRT materiale
Tryl dyrene frem

PRIMÆRT materiale
Blade og nåle

SEKUNDÆRT materiale
Sådan bruger I lykkehjulet + lykkehjulsaktiviteter (efterår)

Tilmelding

Tilmelding ikke nødvendig.

Tilmelding