Gratis

Mere natur på legepladsen - Vildere Viborg

Beskrivelse

Hvordan får vi flere fugle på legepladsen?
Hvordan kan vi bedst indrette et krible-krable-sted?
Hvordan kan vi bedst understøtte børnenes naturlige nysgerrighed overfor alt det levende omkring os?

På legepladsen finder børnene mariehøns, snegle, bænkebidere og måske endda en frø eller en fuglerede. De kan være optagede af at finde dyr i dagevis. Med små, simple tiltag kan uderummet gøres mere attraktivt for både børn og smådyr.

Børn i 0-6 års alderen er meget optagede af naturen på legepladsen. Det er godt at have en klippet græsplæne til at lege på og en sandkasse til at grave i.

Men legepladsen bør også indeholde naturelementer og krat, som kan tiltrække smådyr og fugle. Med et øget naturindhold på legepladsen kan børn og pædagoger følge årstidernes skiften og dyrelivet på nært hold.

Eksempler på naturvenlige tiltag på legepladsen:

  • Etablering af buskads og plantning af robuste insekttiltrækkende urter.
  • Opsætning af insekthoteller og fuglekasser.
  • Lav et vildt hjørne.
  • Udlægning af træstammer, stubbe, sten, bark og kvas.

Naturvejlederen kommer gerne ud og hjælper jer med at trække naturen helt ind på legepladsen.

Det koster lidt, hvis vi skal ud til jer efter fyraften og i weekenden, se mere om priser på Naturskolens priser her.

Antal:     2-25 voksne

Er der særlige ønsker, så giv i besked i forvejen. Gerne ved bookningen.

Sted
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg