Gratis

Vandets kredsløb

Beskrivelse

Gennem leg og undersøgelser bliver vi klogere på vandets kredsløb.

 

Aktiviteter

For elever på mellemtrinet arbejder vi med vand og vandets kredsløb gennem en række lege og med en eksperimenterende tilgang til emnerne. Vi kan arbejde med begreber som tilstandsformer, kredsløb, fordampning, fortætning, nedbør og grundvand.

For elever i udskolingen arbejder vi med, hvorledes vandets kredsløb påvirker og påvirkes af menneskers dagligdag. Vi kan arbejde med begreber eller emner som kunstvanding, vandboringer, grundvand, kildevæld, nitratindhold, vandets temperatur, hvad vanddyr fortæller om vandkvalitet, ørredens gydning eller iltningsprojektet i Hald sø.

Aktiviteten kan også foregå på Sønæs Sønæs.

Forberedelse

Inden besøget kan I have snakket om vand. Hvor kommer det fra? Hvad bruges det til? I kan have lavet små eksperimenter med vand. Hvad kan flyde, eller hvad sker der, når vand køles ned?

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I arbejde videre med begreber eller emner, vi har berørt på Naturskolen. I kan lave små eksperimenter eller bygge jeres egen vandbane.

Bevægelse: Forvent en dag med middel bevægelse.

Stikord: Klima, insekter, økologi

Formål

Formålet med aktiviteten er, at eleverne følger og oplever vandets kredsløb i praksis.

Der arbejdes med kompetenceområdet "Undersøgelse" ud fra den faglige vinkel, som I har arbejdet med hjemme i klassen. Forløbet understøtter, at eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Ved de ældste klasser øver eleverne at designe, gennemføre og evaluere undersøgelser.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Aktiviteten foregår bedst på Hald, men vi kommer også gerne til et vandløb nær jer.

Undervisningsmateriale

Find tilrettelagt forløb i Meebook ved at søge på "KLC Viborg 020" i Share It.
Søg fra alle institutioner.