Gratis

Tæt på dyrene

Beskrivelse

Kom tæt på Naturskolens og skovens dyr og bliv klogere på pattedyr, fugle og insekter. Mød geder, høns, mus og mange flere.

Aktiviteter

Klap gederne og giv hønsene mad eller lad en kakerlak vandre op ad din arm. Oplev musen pile ud mellem dine ben, mærk spændingen, når frøen hopper lige imod dig eller se, hvor hurtigt løbebillerne kan løbe væk og gemme sig. Vi kommer tæt på Naturskolens egne dyr og røgter opsatte fælder. Hvis vi er heldige, er der gået vilde dyr i fælderne. Vi fordyber vi os i de forskellige dyr. Vi ser på dyrenes bevægelser og synger og leger om dyr. 

Det vil være forskelligt, hvilke dyr der er tilgængelige. Geder, mus, høns, kakerlakker og snegle er fast i Undallslund, mens en række af skovens dyr kan fanges med simple fælder især i sommerhalvåret. I vintermånederne vil det være muligt at komme tæt på udstoppede dyr og se nærmere på fuglene ved foderbrættet.

Stikord: Sanseoplevelse, nærkontakt, dyr, imitation.

Bevægelse: Forvent en aktivitet med et bevægelsesniveau på middel.

Forberedelse

Hjemmefra kan I kigge i bøger om mus, geder, høns, biller, frøer, tudser mm. Syng sange om dyrene med børnene.

En god dag med Naturskolen

Efterbehandling

Gentag sangene I har fået udleveret og gå på opdagelse efter flere dyr i haven, på legepladsen, i grøftekanten eller andre gode steder. Hold evt. nogle dyr i et terrarium i kortere tid. Naturvejlederen hjælper gerne med gode råd og pasningsvejledninger.

Formål

At eleverne får sanselige og håndgribelige oplevelser med en række forskellige dyr.
At eleverne gennem nærkontakt, sang og leg får kendskab til dyrenes bevægelser, behov og levevis.

Eksempler fra Fælles Mål
Natur og teknologi Eleven har viden om dyr, planter og svampe.

Sted
Naturskolen i Undallslund
Kapt. Undallsvej 1
8800 Viborg

Kun på Naturskolen i Undallslund. Adresse: Kapt. Undalls vej 1, 8800 Viborg.