Gratis

Smedning på Bøgely

Beskrivelse

En praksisfaglig dag med sorte fingre og forståelse for jern. Vi starter med det kolde jern i hænderne og oplever hvordan vi kan forme det ved den varme esse ved hjælp af tang, hammer og ambolt. Men også en dag hvor vi øver os i at være modige ved den gnistrende ild.

Aktiviteter
  • Vi tænder op i esserne og smeder forskellige genstande, som I får med hjem. Alt efter jeres vinkel på dagen kan vi tale om jern, myremalm, jernudvinding mm. Ved at eleverne gør egne erfaringer med det varme jern, kan de få den direkte oplevelse og derigennem få en dybere forståelse af materialet og samtidig få en fornemmelse af fortidens betydning, for nutiden og fremtiden.
  • Er der brug for et håndtag eller en støtte ved essen, går vi i skoven efter træ og tilpasser det ved brændeovnens varme.
  • Kommer I en hel klasse, deler vi jer op i 2 hold, da der kun kan være 12 i smedjen. I skal selv sørge for en ekstra voksen.
  • Skoven omkring Bøgely bruger vi til pauser og det hold der ikke er i smedjen. Vi snakker om okkerdammen og måske er der tid til at brænde kul.
  • Tag gammelt tøj på i naturmaterialer. Nylonjakker og bukser er ikke gode i en smedje. Der har vi kitler til alle.
Forberedelse

Læs om jern og smedens historie.

Snak om beklædning, hvilket tøj er godt at have på, hvad smelter eller brænder, hvad er modstandsdygtig overfor gløder.

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I færdiggøre jeres projekter med fil eller snittekniv. Smør madolie på jeres smedede jerngenstande, så ruster de ikke.

Bevægelse: Forevent en dag med lav bevægelse

Stikord: Håndværk, kultur, materialeforståelse

Formål

Formålet med aktiviteten er at give elever en unik oplevelse ved at prøve det gamle smedehåndværk.

Eksempler fra Fælles Mål
Håndværk og design - Vi arbejder med kompetancemål inden for forarbejdning og materialer og eleverne får mulighed for at anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer, samt kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk.

Historie - Der kan arbejdes med kompetenceområdet kronologi og sammenhæng, hvor eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.

Natur/teknologi - Der kan arbejdes med færdigheds- og vidensmål teknologi og ressourcer samt stof og energi.

Sted
Bøgely
Ulstrupvej 9
8850 Bjerringbro
Tilmelding

Send en ansøgning via nedenstående blanket. 
Herefter sender Naturskolen svar på ansøgning via email.

Tilmelding