Obligatorisk

PULSÅRET: Skydning

Beskrivelse

PULSÅREt: Skydning introducerer 4. klasser for skydning i den lokale skytteforening.

Dagen er en del af et nyt samlet koncept for samarbejde mellem skoler og lokale idrætsforeninger, der skal sikre at alle elever får adgang til et bredt spekter af 10 forskelligartede lokale idrætsforeninger gennem skoletiden.

De 10 forskellige idrætter organiseres på hver sin årgang og uge i et samlet årshjul.

Hvis du ønsker at modtage en besked, når PULSÅREt annoncerer nye besøgsuger (10 gange årligt), kan du tilmelde dig følgende AULA gruppe: Interessegruppe – Idræt og bevægelse (Viborg Kommune).

Aktiviteter

Dagens skydeaktiviteter er didaktisk planlagt i samarbejde mellem Viborg Idrætsråd, specialforbund og et netværk af lokale skytteforeninger.

Aktiviteterne er tilrettelagt så alle elever kan deltage. Målet er at eleverne får en god oplevelse og at lærerne får mulighed for inspiration/netværk. Eleverne cirkulerer mellem forskellige stationer, der er tilpasset målgruppen og hvor fokus er på at have det sjovt og understøtte lysten til foreningsidræt.

Arrangementet foregår i skoletiden og i foreningens faciliteter. Foreningen står for arrangementet og de konkrete aktiviteter, som varer ca. 90 minutter.

Forberedelse

Besøget kan fx forberedes ved at tale med eleverne om dagens indhold. Fx om nogle af klasses elever er aktive i en skytteforening.

Efterbehandling

Besøget kan fx efterbehandles ved:

(1) at aftale et længere forløb med foreningen

(2) at skabe dialog med elever om emner som:
* idrætten i samfundet, hvor eleven beskriver lokalområdets idrætsmuligheder 
* sundhed- og trivsel, hvor eleven beskriver hvad bevægelse gør ved eleven (jf. Fælles Mål i idræt).
* kendetegn ved frivillige foreninger til forskel fra f.eks. kommune og virksomheder.
* ideer til andre spil eller bevægelseslege (fx regelændringer i idrætten, som vil gøre spillet endnu sjovere).

Formål

Formålet med PULSÅREt: Skydning er:

* at sikre samskabelse mellem de lokale idrætsforeninger og kommunens skoler – herunder gøre det lettere for parterne at realisere ambitioner i den åbne skole.
* at introducere eleverne til foreningsidræt i foreningernes egne rammer og faciliteter.
* at styrke elevernes sammenhold, nedbryde barrierer og skabe nye relationer/venskaber i nye sammenhænge.  
* at motivere eleverne til at dyrke idræt i sunde fællesskaber uden for skolen og skoletiden

Eksempler fra Fælles Mål:
Idræt – Der arbejdes med kompetenceområdet Idrætskultur og relationer, hvor eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab.
Der arbejdes med færdigheds- og vidensområder og -mål under kropsbasis og redskabsaktiviteter.
 

Undervisningsmateriale

Bemærk at der kun er 8 elever, der kan skyde af gangen. Det tager ca. 20 minutter pr. 8-mands gruppe. Det er lærerens ansvar at beskæftige de øvrige elever i klassen, mens de venter på, at det bliver deres tur. Der er udarbejdet et opgavesæt med skydetema i faget matematik, som evt. kan anvendes i ventetiden.

Tilmelding

Den lokale forening udbyder besøgstider, som kan bookes af de lokale skoler på følgende link.

Deadline for tilmelding er d. 8. september 2023.

 

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
08.09.2023