Nyhed

Krible krable-rygsæk

Beskrivelse

En Krible Krable-rygsæk inderholder grej til undersøgelser af smådyr på LAND. Rygsækken indeholder b.la. bøtter, fangstnet og en Forskel-Lighedsdug, som er udviklet af vores helt egen naturvejleder Michael Winther. Naturskolen har i alt seks rygsække til udlån.

Aktiviteter

Med Forskel-Lighedsdugen kan du sammen med børnene udføre en såkaldt bioblitz uden hjælp fra eksperter. En bioblitz er en undersøgelse af diversiteten af liv på et afgrænset område i et afgrænset tidsrum. Man tager, så at sige, et øjebliksbillede af, hvad der kan findes af liv lige her, lige nu.
Der findes mindst 40.000 arter af planter og dyr i Danmark, ingen kender dem alle. Med denne Forskel-Lighedsdug kan børnene blive bekendt med hvor mangfoldigt de livsformer, der findes lige udenfor døren, har udviklet sig.

Forskel-Lighedsdugen har, som navnet siger, fokus på dyrenes forskelle og ligheder. Ved, med et dyr foran sig, at besøge de forskellige arme på Forskel-Lighedsdugen, opøves barnets evne til at se detaljer, ligheder og forskelle. Målet for brugen af Forskel-Lighedsdugen er ikke at kunne bestemme et artsnavn, men det er derimod at kunne iagttage og notere sig ligheder og forskelle på dyrene.

Forberedelse

Inden I låner en rygsæk kan I have arbejdet med temaet Krible Krable. Der er masser af inspriration at hente på Krible Krables hjemmeside (se link herunder). I kan også tage på krible krable-tur med en naturvejleder og få tasken med hjem til ydereligere undersøgelser i forlængelse af besøget.

Efterbehandling

Søg inspiration til andre gode krible krableaktiviteter på Krible Krables hjemmeside.

Formål

At få børnene ud og bevæge sig i naturen og undersøg smådyrenes forskelle og ligheder.

Eksempler fra Fælles Mål
Natur/teknologi - Der arbejdes med kompetenceområdet undersøgelse, hvor eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger.

Sted
Naturskolen i Undallslund
Kapt. Undalls Vej 1
8800 Viborg

Taskerne afhentes og afleveres på Naturskolen i Undallslund. Tid og sted aftales nærmere ved booking. Det er muligt at hente og bringe udenfor normal arbejdstid.

Inspirationsmateriale
Tilmelding

Send en mail til naturvejleder Michael Winther

Tlf.nr. 93598093