Book online

GS24 Bæredygtig mad fra naturens spisekammer

Beskrivelse

Kom ud til Naturskolen på Hald og lav bæredygtig mad med urter, som vi samler i naturens spisekammer
Med kurven over armen går vi en tur langs krat, skovbryn og grøftekant og samler spiselige urter til et måltid mad, vi laver sammen over bål.

Undervejs på turen snakker vi om de urter og bær, vi møder.
Vi kommer omkring reglerne for at sanke i naturen, hvor man kan finde, hvilke madvarer, og vi snakker om sæsonaktuel mad.
Vi snakker om energiforbrug i tilberedning og transport af råvarer.

Forløbet forholder sig til temaerne forbrugfødevarer og menneskets samspil med naturen som en del af Grønne Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

Vi mødes på Naturskolen på Hald. Herfra går vi ud på sanketur og samler sammen til et måltid, som vi sammen tilbereder omkring bålet.

Der skal sorteres, vaskes, snittes, steges og bages mm.

Dagens aktivitet foregår ude - både gåtur og madlavning er i området omkring Naturskolen. 

Forberedelse

Tag gerne en snak i klassen forud for besøget om, hvordan den mad, vi spiser, kan være bæredygtig.

Inden besøget må eleverne gerne finde eksempler på tre madvarer i hjemmet, der kommer langvejs fra og er fragtet med fly, båd eller lignende, er dyrket i drivhus, eller hvor der på anden måde har været et stort energiforbrug i produktionen og ligeledes eksempler på tre madvarer der er produceret lokalt.

Vi tager på dagen en snak om, hvad eleverne har fundet frem til.

Brug 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Tænk desuden i muligheder for grøn transport: Vælg gerne cyklen, gå eller tag offentlig transport hvor, billetterne også refunderes af Transportpuljen.

Efterbehandling

Arbejd gerne videre hjemme på skolen med erfaringerne fra dagen omkring bæredygtig madlavning og bæredygtig fødevareproduktion.

Kan man for eksempel lave en madplan, hvor man inddrager de ressourcer, vi kan samle i natur og have?

Kan nogle af de madretter, eleverne kender hjemmefra dagligdagens madlavning, rettes til, så ingredienserne passer til sæsonen, og man måske kan bruge urter fra natur eller have i stedet?

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find inspiration til forskellige vinkler på temaerne forbrug, fødevarer og menneskets samspil med naturen under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på forskellige portaler.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne opnår et grundlæggende artskendskab til naturens planter, frugter og bær, der er spiselige.
 

Eksempler fra Fælles Mål
Madkundskab 
Der arbejdes med kompetenceområdet 'fødevarebevidsthed', hvor eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag og bæredygtighed. Med særligt fokus på 'råvarekendskab' og 'bæredygtighed og miljø'.

Natur/teknolog, efter 4. klasse - Der arbejdes med kompetenceområdet 'undersøgelse', hvor eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger. Med særligt fokus på 'naturen lokalt og globalt'.

Natur/teknolog, efter 6. klasse - Der arbejdes med kompetenceområdet 'undersøgelse', hvor eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Med særligt fokus på 'natur og miljø'.

Sted
Naturskolen ved Hald
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Der er ca. 8 km. at cykle fra Banegårdspladsen, og bus 53 standser ved Herningvej med 650 m til Naturskolen

Find bustransport på Rejsekortets prisberegner, bed jeres skolesekretær til at oprette Erhvervsrejsekort og at booke plads hos Midttrafik (på 87 40 82 40), hvis I over 20 rejsende.

Tilmelding

Kontakt naturvejleder Vibe Winckles, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.
Book forløbet nederst på siden i tilmeldingsmodulet.

Tilmeldingsfrist
19.06.2024
Tilmelding