Gratis

Grøn sløjd

Beskrivelse

En save, hugge og snittedag, hvor vi arbejder kreativt og koncentreret.

Aktiviteter

Vi fælder et par løvtræer, som vi saver og snitter forskellige redskaber og legetøj ud af. Det kan være en vandrestav, en brumme, en smørekniv eller lignende. Afhængig af alder vælger vi mere eller mindre avancerede ting. Eleverne lærer at bruge kniv, økse og sav korrekt. vi snakker om skoven som resource. Naturskolen har det nødvendige grej. 

Kombinationsmuligheder Grøn sløjd bruger vi ofte som en station i et større arrangement, hvor temaerne Træfælding og Træer og buske også indgår.

aktiviteten varer 3-4 timer

 

Forberedelse

Arbejd på forhånd med emnet skovens resourcer. Snak om sikkerhed ved brugen af kniv.

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I færdiggøre jeres produkter, lave en udstilling eller videreudvikle på snitterierne fra dagen på Naturskolen.

Bevægelse: Forvent en dag med lav bevægelse.

Stikord: håndværk, værktøj, design.

Formål

Formålet med aktiviteten er at eleverne stifter bekendtskab med processen fra træ i skoven til forarbejdet redskab, grundlæggende artskendskab til skovens træer. At styrke elevernes finmotoriske- og kreative evner.

Eksempler fra Fælles Mål

Håndværk og design Der arbejdes med kompetencemål inden for forarbejdning og materialer. Eleverne får mulighed for at anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer, samt kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk.
Natur/teknologi Der kan arbejdes med kompetencemålet perspektivering, hvor eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen med et særligt fokus på ressourcer.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

 Naturskolen på Hald eller hvor som helst, vi må have lov til at fælde et par løvtræer.