Gratis

Fugle

Beskrivelse

Fugle er den mest taknemmelige dyregruppe at arbejde med, i hvert fald når vi kun tænker på de vildtlevende dyr. Næsten uanset hvor man opholder sig udenfor, vil man kunne se en fugl. Gennem vinduerne i klasselokalet vil børn og lærere kunne iagttage fugle på nært hold. Fuglene er meget forskellige, både af udseende og i adfærd. Det er derfor også forholdsvis nemt at finde ud af, hvilken art det er, der hopper rundt der udenfor.  Med fuglene er der endnu et plus: de er oplagt som fordybelsesemne året rundt, blot vil fokus ligge forskelligt alt efter årstid.

Gennem en række lege og aktiviteter lærer vi fuglenes kendetegn og fuglekiggerens udstyr at kende. Vi snakker om de fugle, vi ser, og arbejder måske indgående med en række arter eller fuglefamilier.

På Naturskolen ved Hald og i Undallslund kan vi kigge nærmere på en række udstoppede fugle.

Aktiviteter

En fugledag med Naturskolen begynder gerne med en sang og en opvarmende flyveleg. Alt efter årstid, klassetrin og hvor meget I har arbejdet med emnet vil resten af dagen indeholde lege og opgaver om fugle. Et fast element er dog, at vi udstyret med kikkerter drager på ekspedition for at komme nærmere fuglene. Vi har fokus på udseende og adfærd, og prøver sammen at blive klogere på, hvorfor den fugl vi iagttager ser ud som den gør, og opfører sig som den gør.
Er det vinter kan dagen også handle om fødesøgning, tilpasning og overlevelse. Om foråret kan vi beskæftige os med fuglesang og dens funktion. Om sommeren kan vi lede efter brugte reder og fældede fjer. Om efteråret kan emnet være fugletræk. Dette aftales med naturvejlederen inden dagen.

Forberedelse

Inden dagen kan I arbejde med de fugle I kan se fra klasseværelset. Hvilke arter ser I? Hvilke arter er de talrigeste og hvorfor mon? Er fokus på fuglestemmer findes der en del gode apps. En fin app med mulighed for at lave fuglestemme-quiz er Chirp! Den kan anbefales sammen med app'en DOF's fuglebog.

Bevægelse: Middel

Stikord: Biologi, faglighed, artskendskab

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Efter besøget på Naturskolen kan I lave jeres egen fugletællekonkurrence og/eller I kan arbejde videre med temaer eller begreber, som er blevet introduceret på Naturskolen.

Formål

At eleverne får kenskab til fuglene som afgrænset dyregruppe. Hvad kendetegner en fugl? Hvilke fællestræk har fuglene, og hvor er de indbyrdes forskellige?
At eleverne får direkte oplevelser med fugle i den lokale natur.
At eleverne bliver nysgerrige og opmærksomme fuglene og deres levevis. 
At eleverne opnår et begyndende kenskab til artsbestemmelse af de almindeligste fugle.

Eksempler fra Fælles Mål
Natur/teknologi  - Der arbejdes med kompetenceområdet undersøgelse, hvor eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger.
Biologi - Der arbejdes med kompetenceområdet undersøgelse, hvor eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi.
Eleven kan fx. undersøge organismers livsbetingelser. Eller eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Hald og Undallslund er gode fuglesteder, men aktiviteten kan også gennemføres andre steder, hvor der er en god fuglelokalitet, f.eks. ved Søndersø, Kølsen Enge, Tange sø eller Hjarbæk fjord.

Undervisningsmateriale

Find tilrettelagt forløb i Meebook ved at søge på "KLC Viborg 016" i Share It.
Søg fra alle institutioner.