Udsolgt

Fiskeri med net i Hald Sø

Beskrivelse

Fisker for en dag! Få kendskab til fiskenes anatomi og en fiskers hverdag. Prøv at ordne net/ruser og arbejde med andet grej.

Aktiviteter

Naturskolen har sat net i søen, aftenen før I kommer. Hvis I overnatter på lejrpladsen, kan I være med til at sætte nettet. Vi går ned til søen, hvor tre elever af gangen kan være med i båden, når vi ror ud for at hente nettet ind. Vi skifter mandskabet ud så ofte, at alle, der har lyst, kan få en lille rotur. Normalt sætter vi en ruse og 40 meter net. Vi er stort set aldrig udefor, at der ikke er fisk i nettet men det kan ske. 

Ved bådpladsen ordner vi net og ruse, hvis vi har fanget noget, bestemmes fiskene, måles og vejes. Hjemme igen renser og tilbereder vi fiskene enten som røget eller stegt fisk. Er vi heldige, er der mad nok til alle! Under rensningen studerer vi, hvordan sådan en fisk ser ud inden i. Fanger vi ikke noget, aftales der med formidleren hvad vi gør.

Forberedelse

I kan finde billeder og oplysninger om de almindeligste fiskearter: brasen, gedde, aborre, skaller, ørreder og ål og om livet i søen. Hvis eleverne har stiftet bekendtskab med fiskens anatomi og økologi, vil det naturligvis være et plus.

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I arbejde videre med specifikke arter eller begreber fra dagen.

Bevægelse: Forvent en dag med lav bevægelse

Stikord: Biologi, fiskeri, mad

Formål

At eleverne prøver kræfter med sejlads og fiskeri med net.

Ekspempler fra Fælles Mål
Natur/teknologi  - Der kan fx. arbejdes indenfor kompetanceområdet undersøgelse, hvor eleven har viden om sammen­lignende anatomi og kan deltage i dissektion af dyr.

Madkundskab - Der arbejdes indenfor kompetenceområderne fødevarebevidsthed og madlavning.

Biologi - Der kan fx. arbejdes indenfor kompetanceområdet undersøgelse, med fokus på økosystem og evolution.
Eleven kan fx. undersøge organismers livsbetingelser. Eller eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Husk at det er dig, som lærer, som har ansvar for at informere forældrene om turen og at sikre at alle elever har lov til at deltage i aktiviteter på vandet.

Tilmelding

Forløbet kan bookes nedenfor på udvalgte datoer og tidspunkter.
Ønskes alternativ dato eller tidspunkt, sendes en ansøgning via denne BLANKET. Vær opmærksom på at aktivteten kun kan bookes i perioden juni-sept.
Herefter sender Naturskolen svar på ansøgning via email.

Tilmelding