Gratis

Feltundersøgelser i skoven

Beskrivelse

Lad skoven danne ramme om en dag med fokus viden om skoven og på udførelsen af elevernes egne undersøgelser i felten. Dagen giver mulighed for at indsamle og vurdere data fra forskellige typer af undersøgelsesdesign, som I kan arbejde videre med hjemme på skolen. 

Aktiviteter

På en udvalgt lokalitet med både løv- og nåleskov inden for kort afstand, sendes eleverne i mindre grupper ud for at gennemføre forskellige feltundersøgelser. De forskellige undersøgelser kan fx. være:
- Linietaksering
- Faunaundersøgelser
- pH-måling
- Udtagning af jordprøve vha. jordspyd
- Opslemningsprøve
- Lysmåling
- Udtagning af jordprøver til yderligere undersøgelser hjemme på skolen (Berlese eller vandindhold) 

Forberedelse

Forbered eleverne på at vi skal være ude hele dagen. Vi vil typisk ikke have adgang til toiletfaciliteter.
Vi forventer at du som lærer har sat dig ind i de forskellige undersøgelser og udførelsen af disse.
Vi forventer at eleverne som minimum har arbejdet teoretisk med emnet skov og forskellige skovtyper.

kan på forhånd have læst og snakket vejledningerne igennem. I kan have udarbejdet hypoteser for de enkelte undersøgelser og lavet kvalificerede bud på hvilke resultater I kommer til at opnå.

Efterbehandling

Undersøgelserne i skoven kan ikke stå alene. Vi forsøger efter bedste evne og hvis tiden tillader det at samle op på resultaterne i felten, men det er hjemme på skolen, at resultaterne skal sættes ind i den større sammenhæng. Brug tid på at snakke gruppernes resultater igennem, udregn gennemsnit, undersøg evt. jordprøver I har taget med hjem ydereligere, snak om fejlkilder, eller skriv en rapport ud fra jeres resultater.

Formål

Eksempler på elevlæringsmål

At eleverne får erfaring med udførelsen af enkle feltundersøgelser i skoven
At eleverne får teoretisk og praktisk erfaring med skovens som økosystem
At give elverne mulighed for at træne deres evner til at læse og forstå en undersøgelsesvejledning
At give eleverne konkrete videnskabelige resultater, I kan arbejde videre med på skolen
At øve eleverne i at tænke og udføre forsøg udfra den naturvidenskabelige metode
At træne elevernes evner til at formidle egne videnskabelige resltater

 

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Foreslå gerne selv en lokalitet, når I booker. Vindum Skov, Hjermind Skov (ved Jægerhytten) eller i Undallslund er et par forslag.

Undervisningsmateriale

I vil få tilsendt vejledninger og resultatskemaer, når I har booket.

Find tilrettelagt forløb i Meebook ved at søge på "KLC Viborg 022" i Share It.
Søg fra alle institutioner.