Gratis

Bier og biavl på Hald

Beskrivelse

Sur sur sur – lille bi omkring.
Du kender nok honningbien, som summer omkring blomster om sommeren og samler nektar og pollen.

Men vidste du f.eks. at:

  • bierne skal besøge 20 milloner blomster, for at lave et glas honning
  • en bifamilie bruger 8 kg honning som flybrændstof for at lave 1 kg honning til biavleren
  • en bi flyver 30.000 km på en liter honning
  • en bidronning lægger 2.500 – 3.000 æg i døgnet i højsommeren
  • en bifamilie kan overvintre ved temperaturer helt ned til minus 45 grader
Aktiviteter

Vi går i bigården sammen med en lokal biavler, hvor vi åbner et bistade og får et indblik i biernes forunderlige verden.

Både før, under og efter besøget i bigården får klassen, gennem dialog, fortalt om biernes liv.

Biavleren fortæller om biens liv fra æg til arbejderbi, arbejderbiens cyklus, biens opbygning, bistadet, bestøvning, biens sprog og naturligvis om honning.

Vi satser på fredelige bier, men alligevel stilles beskyttelsesdragter til rådighed for hele klassen og lærerne.

Bevægelse - Lav

Stikord - Ernæring, økologi, insekter

Forberedelse

Se filmen Biernes by fra filmcentralen- se link under 'undervisningsmaterialer'.

Arbejdgerne med insekter og snak om bier.

Tal desuden om god opføresel i en bigård og orientér jer på En god dag med Naturskolen

Efterbehandling

Tal evt. om biernes vigtighed for naturen, og hvordan vi mennesker påvirker dem, både godt og skidt. Her kan man komme ind på landbruget og villahaven.

For at skabe sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I enten skal i gang med, midt i eller har afsluttet.
Find inspiration under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på Gyldendals portaler.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne kommer helt tæt på biernes forunderlige verden.

Eksempler fra Fælles Mål

Natur/teknologi, efter 2. klasse - Der kan arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag. Med særligt fokus på 'organismer'.

Natur/teknologi, efter 4. klasse - Der kan arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering'. hvor leven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster. Med særligt fokus på 'teknologi og ressourcer'.

Natur/teknologi, efter 6. klasse - Der kan arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser. Med særligt fokus på 'natur og miljø'.

Madkundskab - Der kan arbejdes indenfor kompetenceområdet 'fødevarebevidsthed', hvor eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag og bæredygtighed.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Vi tilbyder biforløb på Naturskolen ved Hald

Undervisningsmateriale

Primært materiale

Primært materiale
Materiale fra Danmarks Biavlerforening - læringshæfte

Primært materiale
Materiale fra Danmarks Biavlerforening - opgavehæfte

Primært materiale
Materiale fra Danmarks Biavlerforening - lærervejledning

Tilmelding

Kontakt biavler, Peter Bæk, for at aftale et tidspunkt - fra medio maj til primo september.

Tlf.nr. 50 30 85 00