Gratis

Krible krable-rygsæk

Beskrivelse

En Krible Krable-rygsæk inderholder grej til undersøgelser af smådyr på LAND. Rygsækken indeholder b.la. bøtter, fangstnet og en Forskel-Lighedsdug, som er udviklet af vores helt egen naturvejleder Michael Winther. Naturskolen har i alt seks rygsække til udlån.

Aktiviteter

Med Forskel-Lighedsdugen kan du sammen med børnene udføre en såkaldt bioblitz uden hjælp fra eksperter. En bioblitz er en undersøgelse af diversiteten af liv på et afgrænset område i et afgrænset tidsrum. Man tager, så at sige, et øjebliksbillede af, hvad der kan findes af liv lige her, lige nu.
Der findes mindst 40.000 arter af planter og dyr i Danmark, ingen kender dem alle. Med denne Forskel-Lighedsdug kan børnene blive bekendt med hvor mangfoldigt de livsformer, der findes lige udenfor døren, har udviklet sig.

Forskel-Lighedsdugen har, som navnet siger, fokus på dyrenes forskelle og ligheder. Ved, med et dyr foran sig, at besøge de forskellige arme på Forskel-Lighedsdugen, opøves barnets evne til at se detaljer, ligheder og forskelle. Målet for brugen af Forskel-Lighedsdugen er ikke at kunne bestemme et artsnavn, men det er derimod at kunne iagttage og notere sig ligheder og forskelle på dyrene.

Forberedelse

Inden I låner en rygsæk kan I have arbejdet med temaet Krible Krable. Der er masser af inspriration at hente på Krible Krables hjemmeside (se link herunder). I kan også tage på krible krable-tur med en naturvejleder og få tasken med hjem til ydereligere undersøgelser i forlængelse af besøget.

Efterbehandling

Søg inspiration til andre gode krible krableaktiviteter på Krible Krables hjemmeside.

Formål

At få børnene ud og bevæge sig i naturen og undersøg smådyrenes forskelle og ligheder.

Eksempler fra læreplanstemaerne 

Natur, udeliv og science - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. Det pædagogiske læringsmiljø skal endvidere understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Kommunikation og sprog  - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 

Sted
Naturskolen i Undallslund
Kapt. Undalls Vej 1
8800 Viborg

Taskerne afhentes og afleveres på Naturskolen i Undallslund. Tid og sted aftales nærmere ved booking. Det er muligt at hente og bringe udenfor normal arbejdstid.

Inspirationsmateriale
Tilmelding

Send en mail til naturvejleder Michael Winther

Tlf.nr. 93598093