Gratis

Kniv, sav og træ. En fælde- og snittedag

Beskrivelse

En dag med knive, save og træ, hvor vi bliver fortrolige med værktøjet og klogere på træer.

Aktiviteter

Vi starter dagen på den store træstamme, hvor vi sporer os ind på, hvad træ er for noget, og hvad vi kan bruge det til. Herefter går vi i skoven og finder egnede træer til snittepinde. Hvilke træer må vi fælde, og hvilke skal vi lade stå? Vi hjælper hinanden med at finde de helt rigtige. Børnene bruger bøjlesavene to og to til at fælde det antal træer, vi har brug for. Herefter slæber vi dem hjem til Naturskolen, hvor vi saver træerne op i mindre stykker. Vi sætter os omkring bålet. Alle får udleveret en snittekniv, mens vi snakker om, hvordan vi holder kniven og pinden, hvordan vi sidder med kniven, og om, hvordan vi gør når vi skal bevæge os rundt mellem hinanden. Alle snitter efter bedste evne.

Aktiviteten er en simpel indføring i snitteriet. Vi forventer ikke flotte produkter, men målet er en begyndende fortrolighed med værktøj og materialer.

Bevægelse: Ved denne aktivitet kan I forvente et bevægelsesniveau på middel eller derover. Vi går i skoven, saver og slæber træerne hjem.

Forberedelse

Inden besøget kan I fx have snakket om forskellige typer værktøj, eller I har undersøgt forskellige arter af træer og deres blade.

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Efter besøget kan I i jeres lokalområde forsøge at finde og genkende træer, som I har arbejdet med på Naturskolen. Lav en udstilling med de genstande, som børnene har snittet, eller de kan snitte deres ting færdige.

Formål

At gøre børnene fortrolige med save, knive og træ.
At lære børnene håndtering af save og knive, og simple teknikker ved snitning.
At børnene stifter bekendskab med træers forskellighed.  

Eksempler fra læreplanstemaerne

Natur udeliv og science - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. Det pædagogiske læringsmiljø skal endvidere understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.
 

Krop, sanser og bevægelse - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på. Det pædagogiske læringsmiljø skal endvidere understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

 

Sted
Naturskolen i Undallslund
Kapt. Undalls vej 1
8800 Viborg