Gratis

Dyrene æder hinanden

Beskrivelse

Kan man lære børnehavebørn om fødekæder? Ja, det kan man da!

Aktiviteter

Vi begynder dagen med at høre, hvad vi hver især har fået at spise aftenen før. Var der kød? Hvilket dyr kommer kødet fra? Hvor lever de? Hvilke vilde dyr lever der her i skoven? Hvad mon de spiser? Vi synger verset om ræven i Povl Kjøllers "Skovsangen" og leger en "Ræv efter musen"-leg. Herefter går vi lidt videre og synger verset om uglen. Vi leger "Uglen jager om natten" og finder ud af, at musene har mange fjender.

Længere fremme efterligner vi med kroppen dyr og fænomener i en udvalgt fødekæde. Gennem leg og bevægelse opdager vi sammenhænge og undersøger dyrenes adfærd. Til slut er vi klar til at kaste os gennem fødekæder!

Bevægelse: Forvent en dag med et højt niveau af bevægelse. Især de voksne skal være forberedt på, at vi skal ned at ligge.

Forberedelse

Er ræven bæredygtig? Er solsorten? Eller regnormen? Ved at iagttage, opleve, lege og forstå naturens fødekæder og kredsløb kan vi inspireres til en mere bæredygtig måde at konsumere på. Børnene kan opleve, at intet går til spilde i naturen, der findes ikke affald. De vilde dyr i skoven efterlader ikke skrald - vær som vilde dyr!

Syng "Skovsangen" af Povl Kjøller. Snak med børnene om, hvad de forskellige dyr spiser, hvad vi mennesker spiser og, hvor det kommer fra.

Til de voksne: Begrebet "fødenet" er mere sigende end "fødekæde", da dyrene i naturen ofte kan have forskellige fjender og forskellige placeringer "fødehierakiet". Ofte er det meget komplicerede forhold, der gør sig gældende m.h.t. hvem spiser hvem og hvordan. Ved at vi koncentrerer os om simple rækkefølger, fødekæder, kan vi gøre det komplicerede mere håndgribeligt for aldersgruppen.

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Prøv sammen med børnene at finde på nye fødekæder, i luften, i vandet eller andre steder.

Formål

Formålet med aktiviteten er at lære børnene om simple fødekæder. Gennem fysisk leg og aktivitet får børnene en begyndende forståelse for rovdyr, byttedyr og de indbyrdes samspil i naturen.

Sted
Naturskolen i Undallslund
Kapt. Undalls vej 1
8800 Viborg

Ved Naturskolen i Undallslund, på jeres legeplads eller et andet godt sted.