Pulsåret

Præsentation

PULSÅREt er et koncept for samarbejde mellem skoler og lokale idrætsforeninger.

PULSÅREt sikrer, at alle skoleelever får adgang til et bredt spekter af 10 forskelligartede lokale idrætsforeninger i løbet af 10 års skolegang. De 10 idrætter besøges på hver sin årgang og uge og organiseres i et samlet årshjul.

 • Uge 33: Outdoordag (7. kl.)
 • Uge 33-35: Håndbold (2. kl.)
 • Uge 35: Gymnastik (1. kl.)
 • Uge 38: Badminton (3. kl.)
 • Uge 40: Skydning (4. kl.)
 • Uge 45: Fitness (9. kl.)
 • Uge 15-16: Fodbold (0. kl.)
 • Uge 15-21: Frivillig (8. kl.)
 • Uge 18: Sportspraktik (5. kl.)
 • Uge 19-20: Tennis, Padel, Golf (6. kl.)

Den lokale forening udbyder besøgstider til de lokale skoler og står for afholdelsen af dagen, herunder de konkrete aktiviteter.

Arrangementerne varer ca. 90 min. og foregår i skoletiden. Skolerne booker tider hos Viborg Idrætsråd via KLC.  

Projektleder (Viborg Idrætsråd) understøtter didaktisk kvalitet, sikrer aftaler mellem skole/forening, og bistår foreningernes videre rekrutteringsarbejde.

Pædagogisk profil

Viborg Idrætsråd har i regi af en række lokale idrætsfaglige netværk skabt idrætsspecifikke lærings- og aktivitetsforløb i samarbejde med lokale foreninger, specialforbund og andre relevante idrætsorganisationer. 

I samarbejde med B&U skabes endvidere mee-book forløb, som de enkelte lærerne kan tilvælge til at understøtte forløbet før og efter foreningsbesøg.

Den pædagogiske profil er udarbejdet med udgangspunkt i følgende 3 hovedmål: 

 1. at give skoleelever bedre mulighed for at finde en lokal idræt og forening (frivillige), som de har lyst til at blive en del af.
 2. at gøre det lettere for skolelærere at realisere ambitionerne i Den Åbne Skole og rammesætte forskelligartede tilbud til forskellige klassetrin – herunder give lærere adgang til idrætsfaglige aktiviteter og kontaktpersoner.
 3. at stimulere lokale skoler og foreninger til at samarbejde om længerevarende Åben Skole forløb efter foreningsbesøget.
Kontakt

Forløb udbudt af Pulsåret

Grundskole