Grønne Sammen

Præsentation

Grønne Sammen skal gøre hele Viborg Kommune mere grøn og bæredygtig samt mobilisere forståelsen omkring bæredygtighed og grøn omstilling.

Det gør vi ved at:

  • give vores børn og unge grønne handlekompetencer.
  • skabe et fællesskab om den grønne dagsorden, hvor der er mulighed for at inspirere hinanden
  • invitere kommunens erhvervs- og foreningsliv samt kultur- og uddannelsesinstitutioner med i samarbejdet om Grønne Sammen og aktiviteter for børn og unge.
  • skolerne arbejder lokalt og får erfaringer med at tænke klimavenlig adfærd i alle deres aktiviteter.

Grønne Sammen-emneugerne afholdes i uge 36/37, 2024 - sæt kryds i kalenderen!

I år ønsker vi at sætte endnu større fokus på det lokale. Lokale initiativer og fællesskaber er afgørende for en vedvarende opmærksomhed på den grønne dagsorden. Vores erfaringer og arbejde med Grønne Sammen skal leve på alle skoler - hele året rundt.

Nederst på denne siden findes en beskrivelse af fem forskellige sigtepunkter og tegn, der kan bruges som inspiration til et lokalt spor af Grønne Sammen på den enkelt skole, det enkelte afsnit, den enkelt årgange eller klasse.

Ydermere findes nu en grafisk facilitering af lærerperspektivet på de didaktiske overvejelser i forbindelse med Grønne Sammen, som kan bruges, når I i teamet planlægger jeres forløb under Grønne Sammen.

I vores værktøjskasse findes spændende læringsmateriale til indskoling, mellemtrin og udskoling, som kan være inspiration til lokalt tilrettelagte undervisningsforløb.

Inspiration til forløb og aktiviteter

Under denne udbyderprofil, vil obligatoriske og valgfrie læringsforløb blive præsenteret.
Booking på de obligatoriske forløb (Børnefestival, Energimuseet for 6. klasse og Voices of Tomorrow) åbner d. 24/4.24 kl. 14.

De valgfrie forløb åbner for gennemsyn 15/5.24 og for booking d. 29/5.24 kl. 15:00.
Frie grundskoler mulighed for at tilmelde sig fra d. 14/6.24.

Spørg os

Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål eller ønsker råd, vejledning eller faglig sparring til udvikling af forløb til emneugen.

Spørgsmål af naturfaglig karakter rettes til Thora Bundgaard Sørensen på tsoer [at] viborg [dot] dk
Sparring på opbygning og udvikling af forløb eller vejledning til indtastning på www.klcviborg.dk: Kontakt Line Barbara på libpe [at] viborg [dot] dk

Yderligere information
Beskrivelse af 5 sigtepunkter og tegn til inspiration til at strukturere lokale initiativer
Lærerperspektiv på didaktiske overvejelser i forbindelse med Grønne Sammen
Grønne Sammen-sangen (Download = tekst/noder/becifringer - Link = lydspor)
20 råd fra Viborg Kommunes Klimaplan

Forløb udbudt af Grønne Sammen

Grundskole