Grønne Sammen

Præsentation

Bæredygtighed og grøn omstilling er et fælles ansvar i Viborg Kommune. Grønne Sammen er den måde, vi - sammen med vores børn og unge - arbejder med dette på, bl.a. gennem årligt tilbagevendende emneuger.

Grønne Sammen giver børn og unge mulighed for at få viden om og udvikle kompetencer til at påvirke samtid og fremtiden. Det er vigtigt for os, at børn og unge får lov at opleve, at de gennem deres handlinger kan gøre en forskel. Derfor udbyder Grønne Sammen hvert år en lang række forløb, der på forskellige måder bidrager til, at børn og unge får handlemuligheder i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling.
Alle institutioner i Viborg Kommune er i disse uger således Grønne Sammen.

Grønne Sammen afholdes i uge 36/37, 2023 - sæt kryds i kalenderen!

De fælles emneuger skal:  ​

  • Samle aktører i kommunen om aktiviteter for børn og unge om bæredygtighed og grøn omstilling.
  • Skabe øget opmærksomhed på bæredygtigt forbrug i kommunen. ​
  • Styrke alle børn og unges glæde over naturens ressourcer.
  • Stofliggøre Viborg Kommunes klimaplan ud fra 6 temaer:
    Energi - Transport - Forbrug - Fødevarer - Affald -  Klimatilpasning
  • Sætte fokus på menneskets samspil med naturen
  • Give det lokale erhvervsliv mulighed for at vise, hvordan de arbejder med bæredygtighed og grøn omstilling

Inspiration til forløb og aktiviteter
Under denne udbyderprofil, vil der løbende blive præsenteret læringsforløb. De vil være muligt at booke dem fra d. 14. juni, 2023. Fri- og private daginstitutioner har mulighed for at tilmelde sig i anden runde tilmeldingen der er åben fra 27/6-8/8

I vores værktøjskasse findes spændende læringsmateriale til dagtilbud, indskoling, mellemtrin og udskoling, som kan være inspiration til jeres egne tilrettelagt forløb.

Spørg os
Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål eller ønsker råd, vejledning eller faglig sparring til udvikling af forløb til emneugen.

Spørgsmål af naturfaglig karakter rettes til Thora Bundgaard Sørensen på tsoer [at] viborg [dot] dk
Sparring på opbygning og udvikling af forløb eller vejledning til indtastning på www.klcviborg.dk: Kontakt Line Barbara på libpe [at] viborg [dot] dk
Spørgsmål og sparring i forhold til forløb på dagtilbud: Kontakt Annette Jønsson på ajoen [at] viborg [dot] dk

Yderligere information
Ud fra de seks temaer i Viborg Kommunes klimaplan er der udfærdiget 20 råd til en grønnere hverdag, som bl.a. kan danne grundlag for aktiviteter i skoler og dagtilbud. Klik nedenfor og bliv inspireret.

Forløb udbudt af Grønne Sammen