Grønne Sammen

Præsentation

Bæredygtighed er et fælles ansvar i Viborg Kommune.

Derfor vil vi give børn og unge mulighed for at udvikle kompetencer, som giver dem viden og handlemuligheder i en bæredygtig fremtid. Vi vil gerne have børn og unge til at opleve, at de gennem deres handlinger kan gøre en forskel. 

Dette vil vi gøre, ved at alle institutioner i Viborg Kommune er Grønne Sammen i en årlig tilbagevendende emneuge eller minimum tre dage, for at bidrage til at løfte den fælles opgave om en grøn omstilling. I denne periode vil skoler og institutioner i Viborg arbejde med grønne børn under titlen 'Grønne sammen'. Det kan være bæredygtig udvikling eller emner og temaer, som er under denne paraply. Grønne Sammen afholdes i uge 36/37 2022 - sæt kryds i kalenderen!

De fælles emneuger skal:  ​

  • Samle aktører i kommunen om aktiviteter for børn og unge om bæredygtighed.
  • Skabe øget opmærksomhed på bæredygtigt forbrug i kommunen. ​
  • Styrke alle børn og unges glæde over naturens ressourcer.

Inspiration til aktiviter
Under denne udbyderprofil, vil der løbende blive præsenteret læringsforløb som tilbydes i kommunen. De vil være muligt at booke dem fra juni 2022.
denne side henvises til spændende læringsmateriale til dagtilbud, indskoling, mellemtrin og udskoling, som kan være inspiration til jeres egne tilrettelagt forløb.

Spørg os
Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål eller ønsker råd, vejledning eller faglig sparring til udvikling af forløb til emneugen.

Spørgsmål af naturfaglig karakter rettes til Thora Bundgaard Sørensen mail tsoer [at] viborg [dot] dk
Sparring på opbygning og udvikling af forløb eller vejledning til indtastning på www.klcviborg.dk: kontakt Line Barbara på libpe [at] viborg [dot] dk

Forløb udbudt af Grønne Sammen