Kunstnerbank - Honorar og forløbstyper

Her kan du læse om forløbstyper og aflønning til kunstnere, samt hvordan KLC Viborg yder støtte til samarbejder mellem kunstnere og kommunale skoler/institutioner via KLC Viborgs Kunstnerbank.

Honorar
Skolen/institutionen/projektholder får 50% af kunstnerhonoraret refunderet, dog max 5000 kr. pr. institution/kalenderår. Institutionen skal selv betale materiale samt kørselsafgift til kunstneren. Hensigten er at få lokale kunstnere i spil, derfor dette princip.
Kunstnerens aflønning er 300 kr. i timen, samt 300 kr. til forberedelsestimer. Timetallet både for undervisning og forberedelse aftales individuelt fra forløb til forløb. Det aftalte timetal både for forberedelse og undervisning skrives på kontrakten, som efter endt forløb sendes til KLC Viborg.

Forventningsafstemning og ansøgning
Når I har fundet en kunstner, som matcher jeres ønsker og ideer, kontakter I vedkommende og aftaler forløbstype og forventningsafstemmer. Derefter udfylder I ansøgningsskemaet - senest 3 uger før projektets start. Når projektet er afholdt, og skolen/institutionen har betalt det fulde beløb, sendes regningen til KLC Viborg, som derefter udbetaler 50% af honoraret (max 5000 kr.) til skolen/institutionen.

Ansøg: Ansøgningsskema

Forløbstyper

Forløbene kan have variabel varighed mellem 2 til 15 timer.

Forløbstype 1 Kunstoplevelse
Her leverer kunstneren en enkeltstående kunstoplevelse ind i skolen/institutionen. Denne forløbstype har karakter af en ’event’. Kunstneren kommer i institutionen én gang og leverer en oplevelse til børnene, som personalet selv skal forberede og efterbehandle med børnene. Ved booking kan kunstneren være behjælpelig med forslag til forberedelse og efterbehandling. Ganske kort og dialogbaseret. Er der fx ord og begreber børnene bør kende til? Er der arbejdsmetoder, som skal være kendte? Kan børnene efterfølgende skabe et produkt?

Forløbstype 2 Kunstmagi I
Kunstneren tager udgangspunkt i det nærmiljø, som skolen/institutionen befinder sig i, og hjælper børnene til at se deres omgivelser og institution på nye måder. En del af denne forløbstype indebærer, at institutionen arbejder selvstændigt med projektet mellem kunstnerbesøgene.
Forløbet kan se således ud:
Forberedelse/aftale – besøg – arbejde i institutionen – besøg – arbejde i institutionen.
Projektets længde kan variere efter kunstart og indhold. Timeforbruget kan derfor være mellem 4 og 10 timer.

Forløbstype 3 Kunstmagi II
Kunstneren tager udgangspunkt i det nærmiljø, som skolen/institutionen befinder sig i, og hjælper børnene til at se deres omgivelser og institution på nye måder. En del af denne forløbstype indebærer, at institutionen arbejder selvstændigt med projektet mellem kunstnerbesøgene.
Forløbet kan se således ud:
Forberedelse/aftale – besøg – arbejde i institutionen – besøg – arbejde i institutionen – besøg og afslutning/fernisering, evaluering og drøftelse af blivende spor.
Projektets længde kan variere efter kunstart og indhold. Timeforbruget kan derfor være mellem 4 og 15 timer.

Huskunstnerordningen
En anden mulighed, som ligger uden for KLC Viborg, er at søge støtte via Huskunstnerordningen. Læs mere på kunst.dk.

Yderligere information
Bemærk, at det er skolens ansvar at indhente børneattest, såfremt kunstneren er alene med børnene.