Gratis

Virksomhedsbesøg med U&J-undervisning 7.-9.

Beskrivelse

Skolebesøg hos virksomheder kan gøre undervisningen både varieret og motiverende for eleverne samtidig med, at de kan få øjnene op for nogle af de mange muligheder, der er for videreuddannelse og job.

Dette forløb er tænkt som et uddannelse & jobfilter, som kan benyttes sammen med åben skole-forløb i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Aktiviteter

Book et besøg på en virksomhed eller uddannelsesinstitution. Se fx mulighederne her på klcviborg.dk. I kan medbringe en logbog til at notere jeres opmærksomheder, som skal bruges i efterbehandlingsaktiviteten hjemme på skolen. I skal også tage enkelte billeder under jeres besøg, aftal på forhånd hvor mange.

Forberedelse

Inden besøget forholder I jer til følgende spørgsmål:

  • Hvordan bliver jeg modtaget på virksomheden?
  • Hvordan er virksomheden indrettet (arbejdsområder, kantine, hyggeområder osv.)?
  • Hvilke ting laver de mennesker, der arbejder på virksomheden?

I noterer jeres oplevelser og reflektioner eller tager billeder.

Efterbehandling

Efter virksomhedsbesøget kan I arbejde med besøget ud fra et uddannelses- og jobperspektiv via gruppearbejde. Inden gruppearbejdet sidder alle og forbereder svar på spørgsmålene i 15 minutter (se logbogen/billeder/film fra virksomhedsbesøget).

  • Hvordan blev jeg modtaget på virksomheden?
  • Hvordan var virksomheden indrettet (arbejdområder, kantine, hyggeområder osv.)?
  • Hvilke ting lavede de mennesker, der arbejdede på virksomheden?
  • Beskriv en situation fra besøget, som du husker særlig godt. Hvorfor? Hvad lærte du?
  • Hvad var meget anderledes, end du er vant til i folkeskolen?
  • Hvad, synes du, er vigtigt at kunne, hvis man skal arbejde på virksomheden?
  • Vis de billeder/film du har taget på virksomheden og fortæl om dem.

I gruppen på 4 skal alle fortælle om deres oplevelser fra virksomheden. Afsæt 20 minutter i alt og benyt rollekort (se under materialer).
1. elev fortæller om virksomhedsbesøget vha. billederne/film.
2. elev giver et kort referat af det nr. 1 lige har fortalt
3. elev stiller spørgsmål til nr. 1 og udvider fortællingen med (hvorfor, hvem, hvordan, hvis osv.)
4. elev roser positivt nr. 1

Efter denne runde - roterer eleverne og alle får en ny rolle.
Når I har været hele vejen rundt, så kan I skrive i studievalgsportfolio, hvis I er en 8. klasse.

Formål

Emnet Uddannelse og Job skal udfordre eleverne på deres uddannelsesvalg og styrke deres uddannelsesparathed. Eleverne skal opnå et generelt samfundskendskab og forståelse for arbejdsmarkedet. Endvidere skal eleverne opnå viden om ungdomsuddannelserne, og hvilke job og karrieremuligheder forskellige uddannelsesforløb kan føre til.

Eksempler fra Fælles Mål
Uddannelse og job - Der arbejdes med kompetenceområderne personlige valg, fra uddannelse til job, arbejdsliv.

Undervisningsmateriale

Rollekort - CL