Nyhed

Velfærdsteknologi

Beskrivelse

I forløbet bliver eleverne præsenteret for emnet velfærdsteknologi.

Ved at læse tekster og se filmklip får de viden om, hvad velfærdsteknologi er, og hvordan den kan anvendes i arbejdet med børn og ældre.

Med denne viden, skal de fx forholde sig til personalet og borgeres oplevelse af velfærdsteknologi i praksis: Hvad der taler for og imod - og hvilke udfordringer der kan være ved nogle af de velfærdsteknologiske løsninger.

Forløbet er tænkt som et 3-dages forløb, men kan koges ned til en dag med udvalgte elementer. Vi går gerne i dialog med jer om, hvilke dele der skal udvælges. 

Forløbet består af oplæg, dialoger, praktiske opgaver 

Som en del af uddannelse og job undervisning kan vi tlbyde at invitere rollemodeller/vores egne elever ind til at formidle viden om vores uddannelser og/eller til at bistå med nogle af aktiviteterne. 

Mulighed for rundvisning på skolen, hvis man ønsker det. 

Aktiviteter

  Efter den forbereden dag 1 eller (formiddag) - se under forberedelse
  Eleverne går på jagt i byen efter velfærdsteknologier, dokumenteres i en APP. Herefter præsenteres de for nogle af de velfærdsteknologier, som vi har på skolen, f.eks. sociale robotter (Paro), intelligente drikkeglas osv. Her laver de en fælles analyse af fordele og ulemper ved teknologierne.
  Derefter udvælger eleverne en ukendt en velfærdsteknologi. De viden-søger på nettet og laver en præsentation af velfærdsteknologien og hvordan den anvendes indenfor faget. Præsentationen fremstilles i en Book Creator på SkoleTube og fremlægges for klassen.

  Læringsmål
  Jeg kan gennemføre en informationssøgning og finde informationer om velfærdsteknologier.
  Jeg kan vise/beskrive hvordan velfærdsteknologier kan anvendes i arbejdet som Sosu eller PA.

   

   Forberedelse

   Forberedelse eller dag 1:
   Eleverne bliver præsenteret for begrebet velfærdsteknologi. De bliver også præsenteret for udvalgte teknologier. Ser en film om en ung mand, hvis livskvalitet øges med velfærdsteknologier. Eleverne får også mulighed for at arbejde med fire udvalgte teknologier og gøre sig erfaringer med hvordan de anvendes. Eleverne reflekterer over hvordan disse teknologier fagligt kan bruges til forskellige borgergrupper.

   Læringsmål
   Jeg kan forklare, hvad begrebet velfærdsteknologi betyder
   Jeg har kendskab til forskellige typer af velfærdsteknologi.
   Jeg kan give eksempler på velfærdsteknologi.

   Efterbehandling

   Efterbehandling eller dag 3
   Innovation og udvikling af teknologier. Eleverne har efter deres jagt efter veldfærdsteknolog i byen  taget foto af 3 velfærdsteknologier, som de har i deres hjem. Disse teknologier er udgangspunkt i en innovativ proces, hvor de arbejder med udvikling af nye teknologier, som kan forbedre deres dagligdag. De skal efterfølgende beskrive teknologien i et innovativt design på Skoletube. De må også gerne fremstille en model, så der er mulighed for at se designet.

   Læringsmål
   Jeg kan beskrive eksempler på velfærdsteknologier og deres værdi for mig i min dagligdag
   Jeg har kendskab til begrebet innovation.
   Jeg kan med udgangspunkt i en analyse af en velfærdsteknologi argumentere for forbedringer teknologien og brugen af denne i min dagligdag.

   Formål

   Eleverne får kendskab til velfærdsteknologi gennem eksperimenterende tilgange. Eleverne arbejder så selvstændigt som muligt og søger at etablere kimen til at ”forholde sig nysgerrigt” til anvendelsen af velfærdsteknologi.

   Se de beskrevne læringsmål under forberedelse, aktivitet og efterbehandling.

   Ekempler fra Fælles Mål
   Uddannelse og Job - Der arbejdes med kompetenceområdet arbejdsliv, hvor eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.

   Sted
   Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg
   Gråbrødre Kirke Str. 5
   8800 Viborg
   Tilmelding

   Kontakt skolen og hør nærmere om mulighederne for afvikling af forløbet

   Tlf.nr. 29391617