Gratis

Styr på dine penge!

Beskrivelse

Få kendskab til de faktorer, der påvirker en privatøkonomi med en praksisorienteret vinkel, de unge kan relatere til.

Aktiviteter

I løbet af dagen vil der blive arbejdet med emner som:

  • Løn og skat
  • Budgettering
  • Opsparing
  • Forskellige låneformer herunder rentebegrebet
  • Evt. forsikringsspørgsmål.

Der vil blive brugt eksempler, som eleverne kan forholde sig til, f. eks. anskaffelse og drift af en ny mobiltelefon. Undervisningen vil være et mix af korte oplæg, individuelle opgaver, gruppeopgaver, spil, videoklip og meget mere.

Forberedelse

Brug tid på at skabe overblik over elevernes forforståelse for emnet og relevante begreber.

Forbered gerne undringsspørgsmål - for at spørge kvalificeret til selve besøget, og til at arbejde videre med efter besøget med ny viden i bagagen.

Der kan med fordel arbejdes i samfundsfag med forløbet "Privatøkonomi: Penge ind - penge ud" - se under Undervisningsmaterialer.
Desuden er Pengeuge.dk samlet en række links til forskellige undervisningsforløb, der handler om privatøkonomi.

Efterbehandling

Brug gerne tid på at fastholde den nye viden - i samtale, som en præsentation eller noget helt tredje.

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find inspiration under ’undervisningsmateriale’, hvor der er linket til relevante forløb på forskellige portaler.

Formål

Formålet med denne dag er at give eleverne et større kendskab til de faktorer, der påvirker en privatøkonomi.
Formålet er også, at eleverne skal få et bedre overblik over privatøkonomiske forhold, og dermed en bredere forståelse for at disponere over deres egen privatøkonomi.

Eksempler fra Fælles Mål
Samfundsfag - Der arbejdes med kompetenceområdet 'økonomi', hvor eleven kan beskrive privatøkonomiske problemstillinger og valgmuligheder.
Matematik - Der arbejdes med kompetenceområdet 'tal og algebra', hvor eleven kan udføre beregninger vedrørende procentuel vækst, herunder rentevækst.

Sted
Mercantec
H.C. Andersensvej 7-9
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

PRIMRÆT materiale

SEKUNDÆRT materiale
Forløbet findes også som meebook-forløb. Søg på titlen under 'ShareIT'.

SEKUNDÆRT materiale
Forløbet findes også som meebook-forløb. Søg på titlen under 'ShareIT'.

SEKUNDÆRT materiale
Forløbet findes også som meebook-forløb. Søg på titlen under 'ShareIT'.

SEKUNDÆRT materiale
Forløbet findes også som meebook-forløb. Søg på titlen under 'ShareIT'.

SEKUNDÆRT materiale
Forløbet findes også som meebook-forløb. Søg på titlen under 'ShareIT'.

Tilmelding

Tilmelding ved uddannelsesleder, Jan Salling