Gratis

Styr på dine penge!

Beskrivelse

Få kendskab til de faktorer, der påvirker en privatøkonomi.

Aktiviteter

I løbet af dagen vil der blive arbejdet med emner som:

  • Løn og skat
  • Budgettering
  • Opsparing
  • Forskellige låneformer herunder rentebegrebet
  • Evt. forsikringsspørgsmål.

Der vil blive brugt eksempler, som eleverne kan forholde sig til, f. eks. anskaffelse og drift af en ny mobiltelefon. Undervisningen vil være et mix af korte oplæg, individuelle opgaver, gruppeopgaver, spil, videoklip og meget mere.

Forberedelse

Der kan med fordel arbejdes i samfundsfag med forløbet "Tjek på økonomien" - se under Undervisningsmaterialer.

Efterbehandling

Der kan efter forløbet med fordel arbejdes med forløbet "Økonomi og vækst" - se under Undervisningsmaterialer.

Formål

Formålet med denne dag er at give eleverne et større kendskab til de faktorer, der påvirker en privatøkonomi.
Formålet er også, at eleverne skal få et bedre overblik over privatøkonomiske forhold, og dermed en bredere forståelse for at disponere over deres egen privatøkonomi.

Eksempler fra Fælles Mål
Samfundsfag - Eleven kan beskrive privatøkonomiske problemstillinger og valgmuligheder.
Matematik - Eleven kan udføre beregninger vedrørende procentuel vækst, herunder rentevækst.
 

Sted
Mercantec
H.C. Andersensvej 7-9
8800 Viborg
Tilmelding

Tilmelding ved uddannelsesleder Jan Salling