Gratis

Schulstad - innovation/iværksætteri

Beskrivelse

Brug virksomhedens produkter og udfordringer som afsæt til elevernes arbejde med idégenerering og innovation på hjemskolen.

Aktivitet
Før dette virksomhedsbesøg har klassen besøgt Mercantec og valgt en af problemstillingerne, som de vil ideudvikle på - læs under forberedelse.

  • Eleverne og to lærere er nu klar og møder op ved virksomheden efter aftale.
  • Eleverne vises rundt i afdelingerne og får mulighed for at stille forud definerede spørgsmål til medarbejdere, elever/lærlinge undervejs. Eleverne har haft tid til at se på Schulstads hjemmeside og formuleret spørgsmål. Se eksempler under materialer.
  • Eleverne bliver præsenteret for virksomhedens produkter og udfordringer. Eleverne er særligt opmærksomme på den case, som de har valgt på forhånd (se oversigt over cases under materialer). Dette er afsættet til elevernes arbejde med idégenerering og innovation på skolen.
  • Eleverne arbejder videre med emnet ”Den gode ide” på skolen, og giver virksomheden feedback på deres projektarbejde. Formen på dette aftales ved virksomhedsbesøget.

Forberedelse
Forud for besøget hos Shulstad har I besøgt Mercantec i forbindelse med forløbet Den gode ide, så I er klar til at arbejde idegenerende og innovativt med Schulstads virksomhedscase. Se forslag til ideudviklingsproces under materialer.

Efterbehandling
Evaluering og feedback styrker elevernes udvikling og faglige udbytte af emnearbejdet med innovation og idegenerering. Samtidig er det vigtigt, at virksomheden får respons på, hvad eleverne er kommet frem til igennem deres projektarbejde. Derfor skal eleverne/grupperne udarbejde en præsentation af deres ideer og forbedringsforslag til virksomhedens udfordringer- og produktion.

Elevgruppen udarbejder fremlæggelse fx i form af oplæg, slides, video, m.v. som præsenteres for Shulstad. Schulstad anbefaler mindst 3 timer, så hver gruppe får tid til fremlæggelse, spørgsmål og feedback sammen med virksomhedsejer.

Formål

Der arbejdes med det tværgående tema innovation og entreprenørskab ud fra en virksomhedscase. Der arbejdes ligeledes med det obligatoriske emne uddannelse og job, hvor eleverne får blik for sammenhænge mellem uddannelse og erhverv. De vil få kendskab til jobtyper, funktioner og uddannelser, der er repræsenteret i virksomheden. Samt få indblik i karrieremuligheder inden for de forskellige fagområder i virksomheden.

Eksempler fra forenklede fælles mål
Uddannelse og job - Der arbejdes med kompetenceområdet fra uddannelse til job, hvor eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder. Der kan også arbejdes med kompetenceområdet arbejdsliv, hvor eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karrier.

Sted
Schulstad
Livøvej 3
8800 Viborg
Undervisningsmateriale
Spørgsmål til virksomhedsbesøg (U&J)
Virksomhedscase hos Schulstad
Ideudviklingsmodel
UU Viborg har udviklet materiale, som kan benyttes som supplement til forløb i samarbejde med virksomheder. Et materiale som understøtter Uddannelse og Job undervisningen.