Gratis

Schulstad - innovation/iværksætteri

Beskrivelse

I dette forløb er virksomhedens produkter og udfordringer afsæt for elevernes arbejde med idégenerering og innovation i skolen. Forløbet består af et besøg på Mercantec samt selve virksomhedsbesøget.

Aktiviteter

Før dette virksomhedsbesøg har klassen besøgt Mercantec og valgt en af problemstillingerne, som de vil ideudvikle på - læs under forberedelse.

  • Eleverne og to lærere er nu klar og møder op ved virksomheden efter aftale.
  • Eleverne vises rundt i afdelingerne og får mulighed for at stille forud definerede spørgsmål til medarbejdere, elever/lærlinge undervejs. Eleverne har haft tid til at se på Schulstads hjemmeside og formuleret spørgsmål. Se eksempler under materialer.
  • Eleverne bliver præsenteret for virksomhedens produkter og udfordringer. Eleverne er særligt opmærksomme på den case, som de har valgt på forhånd (se oversigt over cases under materialer). Dette er afsættet til elevernes arbejde med idégenerering og innovation på skolen.
  • Eleverne arbejder videre med emnet ”Den gode ide” på skolen, og giver virksomheden feedback på deres projektarbejde. Formen på dette aftales ved virksomhedsbesøget.
Forberedelse

Forud for besøget hos Shulstad har I besøgt Mercantec i forbindelse med forløbet Den gode ide, så I er klar til at arbejde idegenerende og innovativt med Schulstads virksomhedscase. Se forslag til ideudviklingsproces under materialer.

Efterbehandling

Eleverne/grupperne skal hjemme på skolen udarbejde en præsentation af deres ideer og forbedringsforslag til virksomhedens udfordringer og produktion. Evaluering og feedback styrker elevernes udvikling og faglige udbytte af emnearbejdet med innovation og idegenerering. Samtidig er det vigtigt, at virksomheden får respons på, hvad eleverne er kommet frem til igennem deres projektarbejde.

Elevgruppen udarbejder en fremlæggelse fx i form af oplæg, slides, video, m.v. som præsenteres for Shulstad. Schulstad anbefaler mindst 3 timer, så hver gruppe får tid til fremlæggelse, spørgsmål og feedback sammen med virksomhedsejer.

Formål

Der arbejdes med det tværgående tema innovation og entreprenørskab ud fra en virksomhedscase. Der arbejdes ligeledes med det obligatoriske emne uddannelse og job, hvor eleverne får blik for sammenhænge mellem uddannelse og erhverv. De vil få kendskab til jobtyper, funktioner og uddannelser, der er repræsenteret i virksomheden. Samt få indblik i karrieremuligheder inden for de forskellige fagområder i virksomheden.

Eksempler fra Fælles Mål
Uddannelse og job - Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder. Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karrier.

Sted
Schulstad
Livøvej 3
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Spørgsmål til virksomhedsbesøg (U&J)

Virksomhedscase hos Schulstad

Ideudviklingsmodel

UU Viborg har udviklet materiale, som kan benyttes som supplement til forløb i samarbejde med virksomheder. Et materiale som understøtter Uddannelse og Job undervisningen.

Tilmelding

Der kan kun bestille besøg for skoleåret 2019/20

Tlf.nr. 99730817