Nyhed

Niels Bugges forbandelse - gådejagt ved Hald

Beskrivelse

Kan du og dine klassekammerater hæve Niels Bugges forbandelse over De fem Halder og redde Hald Hovedgård fra at synke i grus?

Tag med på en spændende gådejagt fyldt med mystik og hemmeligheder på en rejse tilbage til middelalderen.

Niels Bugge blev slået ihjel i 1358 på kong Valdemar Atterdags ordre. Men Valdemar sværgede, at det ikke var ham, der stod bag drabet. Derfor blev mordet på Niels Bugge aldrig hævnet. Siden da har hans forbandelse ligget over Hald, hvor borge og herregårde er sunket i grus.

Nu er det jeres tur til at redde det femte og sidste Hald, før det er for sent!

I må samle Niels Bugges riddere, så de kan forsones, og forbandelsen kan hæves. Kun på den måde, kan I redde det femte Hald fra også at gå under.

I vil opleve danmarkshistorien på en ny, underholdende og legende måde, når spor skal indsamles, og gåder skal knækkes. Og I vil blive afkrævet mod, opfindsomhed og ikke mindst talent for heltegerninger.

Aktiviteter

Eleverne bliver efter en introduktion i Haldladen gruppevis sendt ud i området De fem Halder, hvor de gennem fortælling og gåder bliver introduceret til historien bag mordet på Niels Bugge og hans samtid, Middelalderen i 1300-tallet. 

Materialer til brug under gådejagten udleveres ved aktivitetens startsted: Haldladen.

Dog er det vigtigt, at I er forberedte på forløbet hjemmefra og medbringer våbenskjold. Se under Forberedelse. 

Grupperne sendes afsted af en formidler med ti minutters interval.
Alt foregår til fods (i alt ca. 3 km) mellem Haldladen og Hald Slotsruin.

Aktiviteten slutter samme sted, som den startede, sammen med formidleren, der runder dagen af.
Alt er analogt, og der er ikke brug for smartphones, men man kan ved hjælp af qr-koder få læst gådehæftet højt og mobiler kan evt. bruges til kontakt mellem elever og lærere.

Forberedelse

1. Som forberedelse til gådejagten skal børnene have arbejdet med de fire ord/ begreber: ADEL, FORSVARSVÆRK, VÅBENSKJOLD og AT BLIVE SLÅET TIL RIDDER. Derudover skal hver gruppe tegne og medbringe et våbenskjold.  OBS! Dette skal printes i "Faktisk størrelse"

Find INTROHÆFTEBuggesForbandelse under Undervisningsmateriale.

2. Lav grupper på minimum 4 - maximum 6 elever (Højst 6 grupper), inden I ankommer til aktiviteten.

  • Eleverne skal forberedes på, at de skal samarbejde og lytte til hinanden. De vil blive tildelt roller som oplæser, kortholder, tegner og spejder. 
  • Vær opmærksom på, at flere grupper betyder øget tidsforbrug. Især med de yngre klasser fungerer større grupper bedst. 

3. Gådejagten gennemføres ved hjælp af et gådehæfte. Heri er der en del læsestof. Der er qr-koder i hæftet, som man kan scanne for at få teksten læst op. Hvis man vil benytte sig af den indlæste lyd, skal man derfor huske at medbringe en mobiltelefon, der kan læse qr-koder.  

4. Klæd jer på efter vejret. Husk især fornuftigt fodtøj.

5. I kan med fordel tale om middelalderen i Danmark, og hvor vi befinder os i tiden. 

 

Efterbehandling

FOLKEVISER

Har I lyst til at lære mere om Niels Bugge?

Dyk ned i dansk litteraturs kanonpunkt, folkeviser, med middelaldervisen om adelsmanden Niels Bugges død. Arbejd med forståelses- og vurderingsspørgsmål og genfortolk folkevisen som rap eller tegneserie.

Læringsmateriale om Folkevisen om Hr. Bugges død er vedhæftet under Undervisningsmaterialer. 

Efter besøget kan man også arbejde videre med middelalder (se links under undervisnigsmaterialer), riddere eller et forløb om Margrethe 1. og Kalmarunionen.

Vi anbefaler, at man tager en snak på klassen om de forskellige kompetencer, som kom i spil på turen, og om de "roller" man fik i gruppen. 

Formål

Eleverne skal arbejde analytisk og vurderende med historiske sammenhænge og problemstillinger for at udbygge deres forståelse af menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne og opnå indsigt i kontinuitet og forandring.

Gådejagten er et eksempel på historiebrug. Historiebrug har fokus på at undersøge, hvordan materielle og immaterielle spor og elementer fra fortiden påvirker vores holdninger og handlinger. Historiebrug handler også om, hvordan og hvorfor fortællinger om fortiden iscenesættes og anvendes. Efter besøget kan vores formidling give anledning til refleksive samtaler om historiebrug.

 

Eksempler fra Fælles Mål:
Historie - Der arbejdes med kompetenceområdet 'kronologi og sammenhæng', hvor eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder. Med er særligt fokus på det lokale, regionale og globale.

Kompetencemål:

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.

Historiebrug: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.

Historiekanon: Der kan arbejdes med Kanonpunktet Kalmarunionen.

Ekspempler på elevlæringsmål

  • At eleverne samarbejder
  • At eleverne får øje for hinandens kompetencer
  • At eleverne får kendskab til dele af Halds historie
  • At eleverne får kendskab til magtkampe i middelalderen
  • At eleverne får øvet deres logiske tankegang
  • At eleverne får udfordret deres kreative tankegang
  • At eleverne lærer at læse en opgave rigtigt
  • At eleverne lærer at orientere sig på et kort
Sted
De fem Halder - Viborg Museum
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Haldladen.

Den lange bygning, der ligger ud mod vejen bag Naturskolen. 

Undervisningsmateriale

Som forberedelse til forløbet:

Forberedelse til Bugges forbandelse- INTROHÆFTE (OBS! Er nødvendig for at gådejagtens gennemførelse)

OBS! Printes i "Faktisk størrelse"

Efter besøget:

Niels Bugge fik med sit grusomme endeligt noget af en heltestatus i eftertiden, og han optrådte i flere folke- og ridderviser.

Visen hér er om Niels Bugges død, og i opgavepapiret finder I forslag til at arbejde videre med visen. Der er også forslag til, hvordan I kan producere en rap eller en tegneserie over den.  

Gyldendal har en del undervisningsforløb omhandlende middelalderen.
Måske kunne følgende være interessante:

Tilmelding

Udfyld Skabelon til booking af forløb

og send den til vibmus [at] viborg [dot] dk

Tlf.nr. 87873838