Mindfulness og yoga for børn

Glade børn

Beskrivelse

Forløbet vil være halvanden time i 4 uger. Det kan føres ind under forskellige læringsmål som alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog samt krop, sanser og bevægelse.

Aktiviteter

Aktiviteten vil være anderledes fra gang til gang. Forløbet vil kunne se ud som følgende;

1. uge
Vi starter med en fælles snak omkring følelser, hvordan de forskellige følelser kan føles i ens krop, og hvad de gør ved en.
Vi slutter af med en historie og nogle øvelser.

2. uge
Opsummering samt gentagelse af øvelserne fra uge 1.
En kropsscanning, en meditation for børn hvor de bliver guidet igennem en rejse gennem kroppen.

3. uge
Opsummering fra uge 2, hvordan føltes det, hvordan havde vi det bagefter osv.
En ny meditation med vægt på ro og indre styrke.

4. uge
Afslutning, hvordan var forløbet? Hvad var det allerbedste ved det? Hvad var mindre godt? 
En sidste meditation omkring at elske sig selv og bygge selvværd.

Som sagt kan der være varationer og tilpasninger, afhængig af børnegruppen.

Forberedelse

Det kan være en god idé at gøre vores forløb til en del af et større forløb, hvor man sætter nogle uger af til at arbejde med kroppen, følelser, historier, øvelser osv, så børnene virkelig kan få en oplevelse ud af det.

Efterbehandling

Evaluering

Et uddrag af en evaluering jeg har modtaget efterfølgende:
"Du udstrålede stort engagement og var god til at fange børnenes opmærksomhed.
Du formåede at læse/se hvornår der skulle skiftes aktivitet ro/ bevægelse
I det hele taget et positivt forløb og lærerigt for os voksne med mange gode informationer."

Formål

Formålet med et mindfulness/yoga-forløb er at være i nuet, at børnene tilegner sig en større forståelse for deres krop og følelser hos dem selv men også hos andre. At de føler sig set, bekræftet samt styrket i at sige til og fra - og mærker at andre følger dette. Børnene får nogle værktøjer, som de kan bruge fremadrettet for at finde ro i sig selv i situationer som ellers kunne være udfordrende.

Eksempler fra Fælles Mål:
Idræt - Der arbejdes med færdigheds- og vidensmål i forhold til kropsbasi samt krop og trivsel. Eleven kan spænde og afspænde isolerede kropsdele og eleven kan samtale om følelser, der kan opstå ved fysisk aktivitet.
Natur/teknologi - Der arbejds med færdigheds- og vidensmål i forhold til mennesket. Eleven kan undersøge sanser og eleven kan fortælle om enkle råd om sundhed i forhold til egen hverdag.

Sted
Søndermølle Kultur og Naturcenter
Vinkelvej 40 8800 Viborg
8800 Viborg

Kan foregå på skolen eller i Sønder Mølles lokaler, hvilket kræver booking i god tid.