Gratis

Læseklasser 4. kl.

Beskrivelse

Viborg Bibliotekernes succesfulde læseklasse-koncept fortsætter i skoleåret 2023/2024.
Derfor kan du tilmelde din 4. klasse til at blive én af bibliotekets udvalgte læseklasser.

Trænger dine elever til at blive inspireret til nye læseoplevelser og få kickstartet deres læseglæde?
Så er læseklasse-konceptet en unik mulighed for gennem et helt år at sætte ekstra fokus på læselyst og gode læseoplevelser.

Læseklasseforløbet er et sammenhængende forløb med fokus på litteratur og læselyst, hvor formålet er at inspirere eleverne og styrke deres læseglæde gennem bl.a. boganbefalinger og inspirerende læseoplevelser.

Forløbet varer et helt skoleår og består af en række fysiske møder på biblioteket og skolen.
Derudover vil læseklassens faste biblioteksformidler inspirere til spændende læseaktiviteter.

Du kan blive klogere på læseklasse-konceptet på Læsesporet.dk, ligesom du kan se bibliotekets præsentationsvideo.

OBS. Interesserede lærere kan deltage i et online informationsmøde om konceptet tirsdag d. 23. maj kl. 14.30. Der bliver denne dag åbnet op for tilmelding. Linket til møde kan du få hos skolens materialevejleder/læsevejleder efter d. 10/5

Aktiviteter

I forløbet formidles såvel bibliotekets fysiske materialer som de digitale titler, der kan findes som e- og lydbøger på Bookbites og eReolen Go’. 

I et læseklasse-forløb vil klasserne bl.a.:

  • Komme til 'meet and greet' på biblioteket med rundvisning og præsentation.
  • Udfylde personlige læselandskaber med elevernes foretrukne genrer og interesser.
  • Få fysiske booktalks med inspirerende boganbefalinger.
  • Blive inviteret til en stor læseklasse-afslutning med fede læseoplevelser.
  • Få inspirerende læseaktiviteter og materialer til videre arbejde i klassen.
  • Få plakater med boganbefalinger til ophængning i klassen.
  • Få nyhedsbreve til forældre med gode boganbefalinger og læsetips til fritidslæsningen hjemme.
Forberedelse

Som lærer har du i konceptet en vigtig rolle som elevernes daglige læselyst-ambassadør og som bindeled mellem bibliotek, elever og forældre.

Først og fremmest skal du som lærer starte med at tage kontakt til biblioteket og tilmelde din klasse som læseklasse. Herefter vil jeres kontaktperson på biblioteket skrive til dig og aftale nærmere.

Gennem hele forløbet vil kontaktpersonen med jævne mellemrum udsende forældrebreve, plakater og andre materialer til dig som du skal videreformidle til elever og forældre.

For at kunne låne bibliotekets bøger i løbet af forløbet skal eleverne være oprettede som lånere. Dette gøres på bibliotekets hjemmeside, hvor lånere under 18 år skal oprettes med deres forældres tilladelse og MitID.

Efterbehandling

Deltagelse i læseklasse-forløbet kan integreres i en større indsats med fokus på elevernes læsning.

Både de fysiske møder og de udsendte materialer vil oplagt kunne bruges som afsæt for videre arbejde i klassen med fokus på læsning og læselyst.
Dette kunne f.eks. være læsebånd, elev-til-elev-anbefalinger, læseudfordringer, kreative produktioner eller indretning af gode læsesteder i klassen.

Find deuden inspiration under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på Gyldendals portaler.

Formål

Det overordnede formål med et læseklasse-forløb er at styrke elevernes læselyst og bidrage til gode læseoplevelser.
Dette gøres ved at:
-sætte fokus på elevernes individuelle lystlæsning og oplevelser med litteratur i og udenfor skolen.
-inspirere eleverne gennem boganbefalinger og fede læseaktiviteter.
-give eleverne en øget og lettere tilgængelig adgang til litteratur.
-skabe rammerne for at eleverne kan opbygge en personlig relation til biblioteket, samt få større kendskab til bibliotekets mange tilbud.
-invitere forældre, lærer og elever med på en rejse ind i litteraturens forunderlige verden sammen.
 

Eksempler fra Fælles Mål:

Dansk - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'læsning', hvor eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden.

Tilmelding

Kontakt formidler, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.
Book forløbet ved direkte kontakt til biblioteket.

OBS. Tilmelding åbner tirsdag d. 23. maj, hvor interesserede lærere kan deltage i et online informationsmøde om konceptet.

Tilmelding