Gratis

Læseklasser 4. & 5. kl.

Beskrivelse

Viborg Bibliotekernes succesfulde læseklassekoncept fortsætter i skoleåret 2024/2025. 
Derfor kan du tilmelde din 4. klasse, eller som noget nyt 5. klasse, til at blive én af bibliotekets udvalgte læseklasser.
Trænger dine elever til at blive inspireret til nye læseoplevelser og få kickstartet deres læseglæde?
Så er læseklassekonceptet en unik mulighed for, gennem et helt skoleår, at sætte ekstra fokus på læselyst og gode læseoplevelser.
Læseklasseforløbet er et sammenhængende forløb med fokus på litteratur og læselyst, hvor formålet er at inspirere eleverne og styrke deres læseglæde gennem forskellige aktiviteter med en fast biblioteksformidler. 
Forløbet strækker sig over et helt skoleår og består af en række fysiske møder på biblioteket og skolen.
Du kan blive klogere på læseklassekonceptet på Læsesporet.dk, ligesom du kan se bibliotekets præsentationsvideo.

Aktiviteter

I forløbet formidler vi såvel bibliotekets fysiske materialer som de digitale titler, der kan findes som e- og lydbøger på Bookbites og eReolen Go’. 
 
I et læseklasseforløb vil klassen bl.a.:
        · Komme til 'Meet and greet' på Børnebiblioteket i Viborg med introduktion til forløbet og rundvisning.
        · Udfylde personlige læselandskaber med elevernes foretrukne genrer og interesser.
        · Få booktalks med inspirerende boganbefalinger.
        · Blive inviteret til en stor fælles læseklasseafslutning med inspirerende læseoplevelser.
        · Få nyhedsbreve til forældre med gode boganbefalinger og læsetips til fritidslæsningen hjemme.

Forberedelse

Som lærer har du i konceptet en vigtig rolle som elevernes daglige læselystambassadør og som bindeled mellem biblioteket, elever og forældre.
Gennem hele forløbet vil klassens faste biblioteksformidler med jævne mellemrum udsende forældrebreve og andre materialer til dig, som du videreformidler til elever og forældre.
For at kunne låne bibliotekets bøger i løbet af forløbet skal eleverne være oprettede som lånere. Dette gøres på bibliotekets hjemmeside, hvor lånere under 18 år oprettes af deres forældre med MitID. Eleverne skal være oprettede inden første besøg på Biblioteket.

Efterbehandling

Deltagelse i læseklasseforløbet kan integreres i en større indsats med fokus på elevernes læsning.
Som lærer kan du bruge både de fysiske møder og de udsendte materialer (vil kunne bruges) som afsæt for videre arbejde i klassen med fokus på læsning og læselyst.
Dette kunne f.eks. være læsebånd, elev-til-elev-anbefalinger, læseudfordringer, kreative produktioner eller indretning af gode læsesteder i klassen.

Find desuden inspiration under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på Gyldendals portaler og Læsesporet.dk.

Formål

Det overordnede formål med et læseklasseforløb er at styrke elevernes læselyst og bidrage til gode læseoplevelser.
Dette gøres ved at:
-sætte fokus på elevernes individuelle lystlæsning og oplevelser med litteratur i og uden for skolen.
-inspirere eleverne gennem boganbefalinger og fede læseaktiviteter.
-give eleverne en øget og lettere tilgængelig adgang til litteratur.
-skabe rammerne for at eleverne kan opbygge en personlig relation til biblioteket samt og få større kendskab til bibliotekets mange tilbud.
-invitere forældre, lærer og elever med på en rejse ind i litteraturens forunderlige verden sammen.
 
Eksempler fra Fælles Mål:
Dansk - Der arbejdes inden for kompetenceområdet 'læsning', hvor eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden.

Tilmelding

Du kan som dansklærer tilmelde din 4. eller 5. klasse til et læseklasseforløb for næste skoleår, når tilmeldingen åbner onsdag den 22. maj, 2024, kl. 15. 
En skoleklasse kan kun være læseklasse én gang, i enten 4. eller 5. klasse. 
OBS! der er rift om pladserne. Du bliver kontaktet af Biblioteket, når fordelingen er på plads.

Tilmelding