Gratis

Kend dit børnebibliotek 1-2. kl. - På eventyr

Beskrivelse

Den første tur på biblioteket er en spændende oplevelse, som sætter spor i elevernes erindring.

Vi inviterer ind i en verden fuld af litteratur og fortællinger. Formålet er at sætte fantasien i gang og danne grobund for børns læseglæde.
Tag eleverne med på en introduktion til biblioteket, hvor de bliver præsenteret for de materialer og muligheder, der tilbydes netop deres alderstrin. Deres viden om skøn- og faglitteratur, fakta og fiktion samt genreforståelse sættes i spil. Vi har fokus på inspiration til ny litteratur og læseglæde hos eleverne samt på kendskab til biblioteket som et rart sted at være.

Aktiviteter

Vi inviterer børnene ind i eventyrenes verden og leger kendskabet til børnebiblioteket frem. De skal på en rejse rundt på biblioteket hjulpet på vej af magiske genstande, som stammer fra kendte eventyr. Undervejs bliver de præsenteret for rummets muligheder, finder forskellige materialer og prøver at låne og aflevere.

Dagen rundes af med et eventyr læst højt af bibliotekaren, mens børnene evt. spiser madpakker.

 

Forberedelse

Eleverne skal inden besøget være introduceret til forskellen på faglitteratur og skønlitteratur, samt for en generel forståelse af, hvad et bibliotek er og kan.

Inden besøget vil vi gerne, at klassen læser ét af eventyrene: De Tre Små Grise, Tornrose, Hans og Grethe eller Aksepot.

Læreren skal på forhånd inddele eleverne i grupper af 3 – gerne med fokus på, at grupperne bliver så velfungerende som muligt i løsning af opgaverne. 

Inden besøget skaber læreren et overblik over, hvor mange elever, der ikke er oprettede som lånere. Elever som endnu ikke er oprettede på Viborg Bibliotekerne skal oprettes. Det gør de sammen med en forældre forud for undervisningen. Forældrene kan oprette deres barn med deres MitID ved at følge denne vejledning Velkommen til Viborg Bibliotekerne Viborg Bibliotekerne.

Efterbehandling

Der tages et billede af eleverne, mens de er på besøg på biblioteket. Billedet sendes til skolen/klassen sammen med en hilsen fra bibliotekspersonalet. Billedet kan hænges op i klassen og deles med forældrene,så eleverne får snakket om deres oplevelser på børnebiblioteket:
Hvad var det bedste ved besøget?
Hvad synes I om historien, som blev læst op?
Kan I huske, hvilke bøger I fandt?
Hvilke bøger kunne I tænke jer at låne ved næste besøg på biblioteket?

For at skabe sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I skal i gang med, er midt i eller lige har afsluttet.
Find inspiration under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på Gyldendals portaler.

Formål

Formålet med aktiviteten er, at eleverne møder biblioteket som et spændende og vedkommende sted – samt at understøtte elevernes læseglæde og skabe bevidsthed om, at børnebiblioteket kan supplere skolebibliotekets materialer. Besøget skal give børnene lyst til at komme igen med deres forældre – og dermed øge den kulturelle dannelse blandt børnene på længere sigt.

Eksempler Fælles Mål:

Dansk
-
Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'læsning', hvor eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge. Med særligt fokus på 'finde tekst'.
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'fortolkning', hvor eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster. Med særligt fokus på 'oplevelse og indlevelse'.

Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg

Børnebiblioteket, Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15 

Tilmelding

Tilmelding min. tre uger før den ønskede besøgsdato.
Ved tilmelding oplyses mail og telefonnummer på alle deltagende lærere

Tilmelding
Tlf.nr. 87873472