Book online

GS24 Teknologi, bæredygtighed og landbrug

Beskrivelse

Vil robotter overtage verden? Hvorfor laver man egentlig robotter til landbruget? Hvorfor er teknologi vigtigt at udvikle? Hvad har det med insekter og ressourcer at gøre?

Vi kan nok ikke svare på alle spørgsmål, men sammen får vi en god snak og indblik i, hvad teknologi betyder for os, for landbruget, for klimaet og bæredygtig udvikling.

Forløbet består af en veksling mellem oplæg, diskussioner, demonstrationer og opgaver, og eleverne vil blive udfordret på deres egne tanker om, hvad bæredygtig fødevareproduktion er, og hvordan teknologien kan hjælpe os på vej til en bæredygtig fødevareproduktion.

Forløbet forholder sig til temaerne fødevarer, erhvervsliv og menneskets samspil med naturen som en del af Grønne Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

Vi arbejder med nogle af de robotter, som ses inden for dansk landbrug.
Eleverne hører forskellige oplæg om forskellige typer robotter og hører om mulighederne i det - herunder, status på robotteknologien inden for landbrug.
Aktiviteten bliver krydret med workshops og/eller besøg/demonstrationer af fx droner og selvkørende maskiner.

Under forløbet vil vi have fokus på betydningen af teknologi i forhold til bæredygtighed, biodiversitet og økosystemer. Vi vil arbejde med emnerne innovation og entreprenørskab, naturvidenskab og uddannelse og job.

I løbet af dagen danner eleven helt sikkert sin egen mening om, hvad der er godt for mennesket, klimaet, jorden – og hvordan teknologi på én gang er fantastisk og foruroligende. 

 

Forberedelse

Inden besøget kan klassen med fordel skabe overblik over deres forforståelse for robotteknologi og sammenhængen mellem natur, bæredygtighed og teknologi.

Under forløbet arbejder eleverne med forskellige emner, der kan give anledning til at innovation og entreprenørskab kan integreres i undervisningen hjemme inden eller efter forløbet.

Brug 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Tænk desuden i muligheder for grøn transport: Vælg gerne cyklen, gå eller tag offentlig transport hvor, billetterne også refunderes af Transportpuljen.

Efterbehandling

Besøget kan med fordel opfølges af virksomhedsbesøg eller et lignende besøg, hvor eleverne kan arbejde med robotteknologi.

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find inspiration til forskellige vinkler på temaerne fødevarer, erhvervsliv og menneskets samspil med naturen under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på forskellige portaler.

Formål

Formålet med forløbet er:
- at eleverne får indsigt i forskellige teknologier med relation til fødevareproduktion.
- at eleverne får en forståelse for ressourcebesparende teknologi.
- at eleverne får en forståelse for mulighederne indenfor teknologi. 
- at eleverne får et indblik i teknologiens muligheder og betydning for bæredygtighed og biodiversitet.

Eksempler fra Fælles Mål:

Biologi - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. Med særligt fokus på 'anvendelse af naturgrundlaget'.

Geografi - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. Med særligt fokus på 'naturgrundlaget og levevilkår'.

Fysik/kemi - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere fysik/ kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. Med særligt fokus på 'produktion og teknologi'.

Uddannelse og job - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'personlige valg', hvor eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger.

Sted
Asmildkloster Landbrugsskole
Asmildklostervej 1
8800 Viborg

Bus nr. 2, 62, 750 og 751 standser tæt på Landbrugsskolen.

Find bustransport på Rejsekortets prisberegner, bed jeres skolesekretær oprette Erhvervsrejsekort og booke plads hos Midttrafik (på 87 40 82 40), hvis I over 20 rejsende.

Tilmelding

Kontakt formidler, Janneke Nkemka Pedersen, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.
Book forløbet nederst på siden i tilmeldingsmodulet (forløbet står til booking fra kl 8.30 - 12.30, men det kan tilrettes efter eventuelle bustider).

Tlf.nr. 21383143
Tilmeldingsfrist
19.06.2024
Tilmelding