Book online

GS24 PoN Dialogo - spil, klima og verdensmål

Beskrivelse

Velkommen til PoN Dialogo!
Skal du og din klasse arbejde med Brasilien som emne i dansk/engelsk/samfundsfag/geografi?
Så får I her en unik mulighed for at deltage i et udviklingsprojekt, skabt i samarbejde mellem The Animation Workshop og Det Danske Kulturinstitut i Brasilien, hvor I har direkte kontakt til en brasiliansk skoleklasse, som I skal spille, tegne og tale med online.

Med de globale udfordringer, vi står i, er der brug for dialog, forståelse og samarbejde rundt om på kloden.
I dette forløb, som starter under Grønne Sammen, vil din klasse møde en Brasiliansk klasse, som de skal spille online spillet PoN med.
PoN er bygget over Bruno Latours filosofiske værk, "Politics of Nature", og handler om kampen mellem natur og maskiner, og ud fra det skal dialogen om dem selv og klima og forskelle mellem landende skabes. 

PoN Dialogo er et helt unikt tilbud, hvor din gruppe kan være med i et udviklingsprojekt fra The Animation Workshop og Det Danske Kulturinstitut i Brasilien.
Her kan du melde din gruppe til et forløb, hvor de unge skal spille og tale med en jævnaldrende skoleklasse i Brasilien.

Forløbet tæller 2 timer fra kl. ca. 13 - 15 én eftermiddag i ugen i uge 37, 38 og 39. Så det kan f.eks blive hver tirsdag i de nævnte uger, hvor vi fra The Animation Workshop kommer ud til jeres klasse, sætter udstyr op og er værter på forløbet.
Det sene tidspunkt på dagen skyldes tidsforskellen mellem Danmark og Santos, Brasilien. Projektet er et samarbejde mellem de to UNESCO Creative City Viborg og UNESCO Creative City Santos. 

Så står du og skal planlægge et emneforløb om klima, verdensmål og Sydamerika/Brasilien, får du og din klasse her et tilbud, der med garanti vil efterlade et aftryk.

Mobilspillet PoN! og det medfølgende pædagogiske materiale, udviklet af ILEX Games i Sao Paulo i samarbejde med Dansk Kulturinstitut, repræsenterer en legende metodisk tilgang til at fostre dialog, diskussion og refleksion om klima- og biodiversitetskriserne, og skabe engagement i de komplekse sociale og interkulturelle nord/syd-spørgsmål. PoN materialet er (i Brasilien) rettet til udskolingen, og er en ret unik mulighed for at forbinde danske og brasilianske unge, der kan interagere i spillet, og via lærings materialet blive klogere på hvordan man forholder sig til bæredygtighedsmålene og verdens fremtid. Spillet har i tests med brasilianske og portugisiske skoleklasser i 2022 vist sig velfungerende som et engagerende fælles afsæt for refleksion og diskussion.

Ring eller skriv gerne for mere info.
 

Forløbet kan forholde sig til temaerne energi, transport, forbrug, fødevarer, affald, klimatilpasning, menneskets samspil med naturen og erhvervsliv som en del af Grønne Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

Hver session indledes i et virtuelt rum (Zoom eller Meet), hvorefter eleverne gennemspiller mobilspillet PoN!, der er baseret på samarbejde i hold på fire.
Holdene består af to spillere fra hver nation, der skal lære at kommunikere og udvikle deres samarbejde i spillet.

Efter det indledende PoN-spil følges op med holdnings- og dilemmaøvelser som eleverne tager del i.
Denne del planlægges skiftevis af de deltagende danske og brasilianske skolelærere, så vi sikrer ligelig repræsentation og dermed geografisk perspektiv.

Hver gruppe af skoleelever deltager i tre sessions på hver to timer, og møder således hinanden tre gange. Som en del af processen opfordres skoleeleverne til imellem sessionerne at lave tegninger, der beskriver individuelle holdninger og følelser. Tegningerne deles online, og kan blive et vigtigt kommunikationsværktøj på tværs af sprogbarrierer.

Forberedelse

Inden forløbet sættes i gang, afvikles et forberedende møde, hvor planen gennemgås.

Eleverne skal have prøvet at spille spille PoN!, inden de kommer til første session. 

Find forberedelsesmateriale som 'PRIMÆRT materiale' under 'undervisningsmateriale.
 

Brug desuden gerne 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Efterbehandling

Efter forløbene sender vi et spørgeskema ud, som eleverne skal svare på. 

Vi forventer, at de deltagende danske skoleelever udvikler deres personlige engagement i de relevante verdensmål.
Vi forventer også, at de udvikler en øget nysgerrighed og en mere nuanceret og mangesidet forståelse for globale klima- og biodiversitets problematikker igennem mødet med de jævnaldrende brasilianere.

Da aktiviteterne finder sted allerede i udskolingsalderen, får det mulighed for at inspirere, og måske ligefrem præge dem, på lang sigt.
 

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find inspiration under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på forskellige portaler.

Formål

Formålet med projektet er at skabe en dialog mellem en dansk og en brasiliansk klasse, med udgangspunkt i spillet PoN! Armadillo Island, og efterfølgende har dialog om spillet, om dem selv, om den verden vi lever i og vores klima, som vi sammen skal passe på.

Ud fra en række spørgsmål får eleverne en dybere forståelse af hinandens verden og hverdag, og undervejs skal de lave mindre opgaver, som de skal samtale ud fra.
Projektet er et kig ud til verden, hvor vi kommer i berøring med verdensmål 4, 13 og 17.
 

Eksempler fra Fælles Mål

Engelsk, efter 7. klasse
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'mundtlig kommunikation', hvor eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte, sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk.

Engelsk, efter 9. klasse
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'mundtlig kommunikation', hvor eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk.

Samfundsfag
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'politik', hvor eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.

Geografi
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

Sted

Vi kommer til jeres klub/skole

Tilmelding

Kontakt formidler, Animated Learning Lab, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.
Book forløbet nederst på siden i tilmeldingsmodulet.

Forløbet tæller 3 møder á 2 timer fra kl. ca. 13 - 15 én eftermiddag i ugen i uge 37, 38 og 39. Ugedagen aftales efter booking.

Tilmelding
Tlf.nr. 87554919
Tilmeldingsfrist
19.06.2024
Tilmelding