Fuldt booket

GS24 Natura 2000 i Mønsted Kalkgruber

Beskrivelse

Natura 2000-områderne er beskyttede områder i EU. Områderne skal beskytte naturtyper og vilde dyre-og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. I Mønsted har vi verdens største kalkgruber. Oplev en smuk verden under jorden og oplev den sjældne og smukke natur, som omgiver stedet, som er en del af Natura -2000. 

I gruberne finder I en endeløs labyrint af grubegange, nogle så store som domkirker og andre så små, at man må ned på alle fire. Her kan betragtes den geologiske dannelse af Danmarks undergrund, flagermusenes vinterkvarter og imponerende arbejde udført med håndkraft. 

Inde i gruberne finder du også vores lille biograf, et multimedieshow, der fortæller den gamle historie om Mønsted Kalkgruber, noget om kalkens opståen og bearbejdningen af kalken, og lidt om vores vinterbeboere flagermusene, og kalkens betydning for byggeriet op igennem danmarkshistorien. 

I Kalkværket, hvor man brændte kalk og producerede hydratkalk op til 1980, kan I se de gamle ovne, om brændte kalken, lære om livet som kalkarbejder. Endvidere et indblik i, hvorfor kalkindustrien var så vigtig for egnen. 

Der er også mulighed for at få et indblik i flagermusenes forunderlige liv i vores flagermusudstilling 

Forløbet forholder sig til temaerne forbrug og menneskets samspil med naturen som en del af Grønne Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

I vil opleve både

  • Åbne kalkbrud
  • Gruberne
  • Høre om fredede dyr og planter
  • Jordfaldshuller
  • Kalk
Forberedelse

Inden i besøger Mønsted Kalkgruber er det en god idé at arbejde med Gyldendals N/T-forløb 'biodiversitet' og en af Viborg Kommunes fokusarter: Flagermusen.

Brug 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Tænk desuden i muligheder for grøn transport: Vælg gerne cyklen, gå eller tag offentlig transport hvor, billetterne også refunderes.

Efterbehandling

Når I kommer hjem, kunne I arbejde videre med andre af Viborg Kommunes fokusarter.

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find desuden inspiration til forskellige vinkler på temaerne forbrug og menneskets samspil med naturen under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på forskellige portaler.

Formål

Formålet med aktiviteten er at eleverne får viden om Natura 2000-områder, herunder Mønsted kalkgrube og dyre- og plantelivet heromkring.

Eksempler fra Fælles Mål:

Natur/Teknologi
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'undersøgelse', hvor eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse.
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser.

Historie
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'historiebrug', hvor eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.

Sted
Mønsted Kalkgruber
Kalkværksvej 8-10
7850 Stoholm

Bus nr. 28 standser i Mønsted, ca. 30 min. gang fra Mønsted Kalkgruber

Find bustransport på Rejsekortets prisberegner, bed jeres skolesekretær oprette Erhvervsrejsekort og booke plads hos Midttrafik (på 87 40 82 40), hvis I over 20 rejsende.

Tilmelding

Kontakt formidler, Søren Frandsen, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.
Book forløbet nederst på siden i tilmeldingsmodulet.

Tlf.nr. 41448997
Tilmeldingsfrist
19.06.2024
Tilmelding