Fuldt booket

GS24 Klimaklog på fødevarer - mellemtrin

Beskrivelse

Bliv klimaklog på danske fødevarer. Verdensmålene er kommet for at blive, og vi skal alle arbejde for en mere bæredygtig fremtid.

I dette forløb arbejder vi med klimakloge fødevarer og hvordan vi med små tricks kan gøre vores mad mere klimaklog. Dagen er en blanding af korte oplæg, diskussioner og praktiske opgaver. Vi laver en klimvenlig ret over bålet i skolehaven, som en del af dagens program.

Lokale fødevarer er en af de mest oplagte veje at gå for at reducere klimapåvirkningen af vores fødevareproduktion og en af de nemmeste måder at gøre verdensmål til hverdagsmål. Food miles, sæson og klimamadpyramiden er begreber vi arbejder med denne dag. 

De lækre, velproducerede, sikre og sunde fødevarer venter lige rundt om hjørnet over hele Danmark.

Forløbet forholder sig til temaerne forbrug, fødevarer, klimatilpasning og erhversliv som en del af Grønne Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

Eleverne inddrages i diskussionen om klima og fødevarer og målet er at de får et mere nuanceret indblik i fødevareproduktion og syn på deres eget forbrug af fødevarer, og ideer til små ændringer der er lette at komme i mål med.

Vi arbejder i mindre grupper med praktiske opgaver, og om at tilberede et måltid over bål.

Dagen foregår i skolehaven på Asmildkloster Landbrugsskole.

Forberedelse

Der kan med fordel arbejdes med Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion og kendskab til danske fødevarer og sæson.

Brug 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Tænk desuden i muligheder for grøn transport: Vælg gerne cyklen, gå eller tag offentlig transport hvor, billetterne også refunderes af Transportpuljen.

Efterbehandling

Efter besøget arbejdes der med produktionskæder i klassen. Eleven får mulighed for at fordybe sig og beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt eller fra produkt til ressource.

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find inspiration til forskellige vinkler på temaet forbrug, fødevarer, klimatilpasning og erhversliv  under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på forskellige portaler.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne:

  • får et større indblik i dansk fødevareproduktion, hvilket kan give mulighed for at udbygge deres viden, kompetencer og handlemuligheder, så de oplever at kunne gøre en forskel og sammen skabe en mere bæredygtig fremtid.
  • får viden om det store udvalg, de danske fødevareproducenter repræsenterer.
  • bliver introduceret til og får smag for fødevarer i sæson.
  • bliver bevidste om food miles.
  • introduceres til et erhverv der på en gang er et af de ældste, og samtidig et af de mest innovative omkring produktionsformer, der sikrer en stabil forsyning af sunde, velsmagende fødevarer.
     

Eksempler fra Fælles Mål:

Natur/teknologi, efter 4. klasse - Der arbejde indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster. Med særligt fokus på 'perspektivering i naturfag' og teknologi og ressourcer'.

Natur/teknologi, efter 6. klasse - Der arbejde indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser. Med særligt fokus på 'perspektivering i naturfag' og teknologi og ressourcer'.

Uddannelse og job - Der arbejdes indernfor kompetenceområdet 'fra uddannelse til job', hvor eleven kan beskrive sammenhæng mellem uddannelser og job. Med særligt fokus på 'uddannelse- og jobkendskab'. 

Sted
Asmildkloster Landbrugsskole
Asmildklostervej 1
8800 Viborg

Der er ca. 2,5 km. at cykle fra Banegårdspladsen og bus nr. 2, 62, 750 og 751 standser til på Landbrugsskolen.

Find bustransport på Rejsekortets prisberegner, bed jeres skolesekretær oprette Erhvervsrejsekort og booke plads hos Midttrafik (på 87 40 82 40), hvis I over 20 rejsende.

Tilmelding

Kontakt formidler, Janneke Nkemka Pedersen, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.
Book forløbet nederst på siden i tilmeldingsmodulet (forløbet står til booking fra kl 8.30 - 12.30, men det kan tilrettes efter eventuelle bustider).

Tlf.nr. 21383143
Tilmeldingsfrist
19.06.2024
Tilmelding