Book online

GS24 Hvad gør dyrene? Bæredygtighed i naturen

Beskrivelse

Et par timer med lege, lort og ildelugtende dyrelig.
Naturvejlederen kommer ud til jeres naturplet i nærheden af jeres skole, og sammen går I på opdagelse.

I naturen går ingenting til spilde, og selv de døde gør nytte.
Vi leger med begreberne fødekæde, madspild, fødevalg og skrald.
For hvordan er regnormen, solsorten og ræven bæredygtige?

Dette forløb giver plads til 2 klasser på samme skole: Den første klasse begynder formidlingen kl. 8.30 og den anden klasse kl 11.00

Forløbet forholder sig til temaerne affald og menneskets samspil med naturen som en del af Grønne Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

Forløbet starter i samlet flok rundt om Naturskolens bæredygtighedspuslespil (medbragt af naturvejlederen).

Styret af børnenes nysgerrighed, snakker, leger og bevæger vi os igennem den udvalgte fødekæde og kommer ind på både blade, regnorm, fugl, pattedyr, skarnbasse og næringsstoffer.
For hvert led i fødekæden, skal vi ud og undersøge og bruge vores sanser.

Rollefordeling: Aktiviteten indeholder masser af leg og bevægelse. Deltag aktivt som voksen - leg med, grin og bevæg dig med børnene. I nogle lege vil I få tildelt en specifik rolle.

Vi mødes hos jer. Medbring gerne madpakker, som I spiser før/efter forløbet. 

Forberedelse

Vigtig og nødvendig forberedelse: 
I skal selv finde et godt sted, hvor vi kan mødes, gerne med et lille, flat stykke, der kan leges på, og hvor I før besøget har lagt et dødt dyr i rådnebur. F.eks. et dødt pindsvin eller en fugl.

Praktisk forberedelse:
Vi skal være ude, men også i bevægelse. Klæd jer på, så I kan holde varmen, men med mulighed for at tage et lag af, hvis I får det varmt.

Faglig forberedelse:
De faglige stikord for dagens aktivitet er fødekæde, madspild, fødevalg og skrald. Inden aktiviteten kan I undersøge skolens kompost (hvis I har en sådan) og snakke om, hvilket skrald skolen producerer, og hvor det kommer hen bagefter. 

Aktiviteten indeholder døde dyr. Vær åbne og nysgerrige sammen med børnene, selvom det måske lugter eller ser ulækkert ud.

I vil blive kontaktet inden uge 36 med yderligere oplysninger.
 

Brug gerne 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Efterbehandling

Snak om aktiviteten, dyrene og sanseindtryk fra dagen.

Tjek jeres eget rådnebur og følg forrådnelsesprocessen trin for trin.

Start jeres egen kompost, hvis I ikke allerede havde en.

Leg legene igen eller lav lignende aktiviteter fra dagen derhjemme.
 

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find inspiration til forskellige vinkler på temaerne affald og menneskets samspil med naturen under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på forskellige portaler.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne:
- oplever genbrug i naturen.
- oplever, hvordan selv de døde dyr gør nytte.
- finder ud af, hvordan regnormen, fuglen og andre vilde dyr er bæredygtige.
 

Eksempler fra Fælles Mål:

Natur/teknologi

- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'undersøgelse', hvor eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål. Med særligt fokus på 'organismer'.

- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag. Med særligt fokus på 'organismer'.

Sted

Hos jer, i jeres egen nære natur.
I skal selv finde det sted vi skal være og fortælle naturvejlederen adressen, når I bliver kontaktet.

Undervisningsmateriale
Inspirationsmateriale

Hvis I har et trafikdræbt dyr, må I også gerne tage det med.

Tilmelding

Kontakt naturvejleder Emilie Benedictus Larsen på mail, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.
Book forløbet nederst på siden i tilmeldingsmodulet.

HUSK: Én booking svarer til 2 klasser på samme skole. Den første klasse begynder formidlingen kl. 8.30 og den anden klasse kl 11.00.

Tilmeldingsfrist
19.06.2024
Tilmelding