Book online

GS24 Gårdbesøg - Søvsø Frilandbrug

Beskrivelse

Vil I på en lærerig rundvisning på en bondegård, hvor I får indblik i en atypisk måde at holde husdyr på?
Kunne I tænke jer at se, røre og lugte de dyr, som senere skal blive til kød på spisebordet?

Hos Søvsø Friland ønsker vi at afkorte afstanden mellem by og land, og give børn og unge et bevidst og jordnært forhold til den kød, de dagligt spiser.

Forløbet forholder sig til temaerne forbrug, fødevarer og erhvervsliv som en del af Grønne Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

Undervisningen bliver afstemt alder og niveau.

Fra 1.-4. klasse er fokus rettet mod at skabe en bevidsthed om, hvor maden kommer fra og hvad husdyrene bruges til.

Fra 5.-6. klasse og opefter taler vi eks. om livet som produktionsdyr og dets aftryk på klima og miljø – og hvad vi som forbruger selv kan overveje.

Specialklasser er også meget velkommen, og vi tilpasser altid gårdbesøget efter målgruppen.

Forberedelse

Landmanden forventer, at I

  • møder velforberedte - læs mere om forberedelse til et gårdbesøg.
  • kommer for at lære og opleve
  • er klar og klædt på (også helt bogstaveligt) til at gå rundt på en gård

I behøver ikke vide alt om landbrug, men må meget gerne have forberedt nogle spørgsmål.

På landet er der god tradition for, at der er højt til loftet og plads til alle. Husk alligevel, at et gårdbesøg er en ekskursion til et sted, som både er arbejdsplads og hjem for landmanden.

Brug 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Tænk desuden i muligheder for grøn transport: Vælg gerne cyklen, gå eller tag offentlig transport hvor, billetterne også refunderes.

Efterbehandling

For at skabe sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I enten skal i gang med, midt i eller har afsluttet.

Find inspiration til forskellige vinkler på temaet forbrug, fødevarer og erhversliv under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på forskellige portaler.

Formål

Formålet med besøget er, at give eleverne større viden om, hvor maden kommer fra, og hvordan en fødevareproduktion kan se ud.

Eksempler fra Fælles Mål:

Natur og teknologi, efter 2. klasse  - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag. Med særligt fokus på 'perspektivering i naturfag'.

Natur og teknologi, efter 4. klasse  - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster. Med særligt fokus på 'perspektivering i naturfag'.

Natur og teknologi, efter 6. klasse  - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser. Med særligt fokus på 'perspektivering i naturfag'.

Biologi - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. Med særligt fokus på 'perspektivering i naturfag'.

Sted
Søvsø Frilandbrug
Søvsøvej 22
8800 Viborg

Har man mod på at tage cykelturen med klassen, er der ca. 4,5 km. fra Mønsted og ca. 10 km. fra Frederiks og Stoholm.

Rundvisningen varer 1 time. Herefter har I 45 min. til at spise madpakker på marken.
Da vi har en masse skønne elever (og dermed skolebusser) på besøg, er det vigtigt, at alle skolebusser bestilles til de bookede tidspunkter.
Kom lige på klokken, så er vi sikre på at alle får det hele med.

Undervisningsmateriale

PRIMÆRT materiale

Find tilrettelagt forløb i Meebook ved at søge på "KLC Viborg 031" i Share It.
Søg fra alle institutioner.

Tilmelding

Kontakt udbyder, Nicolaj Vegeberg Christiansen, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.
Book forløbet nederst på siden i tilmeldingsmodulet.

Tilmelding
Tlf.nr. 23 45 24 65
Tilmeldingsfrist
19.06.2024
Tilmelding